DSG

Invitation til Efterårsmødet

Se det spændende program til efterårsmødet

Formiddagen:  Polyfarmaci hos ældre

Eftermiddagen:  Den ældre hjerne

21/06/2019

ALDRING OG  SAMFUND

NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG  SAMFUND TORSDAG DEN 31. OKTOBER OG FREDAG DEN 1. NOVEMBER 

 

Tema : Kan man forebygge alderdommen?

Se mere her

12/06/2019

CONFERENCEON FRAILTY & SARCOPENIA

9th INTERNATIONAL CONFERENCEON FRAILTY & SARCOPENIA RESEARCH (ICFSR2020)

- March11-13, 2020, Toulouse France 

http://www.frailty-sarcopenia.com

12/06/2019

LEDIG PLADS I DET REGIONALE TVÆRFALIGE SPECIALERÅD, REGION MIDT

Det tværfaglige specialeråd for geriatri i region midt søger en yngre læge i hoveduddannelse i geriatri.
Specialerådet har en rådgivende funktion for Region Midt og i rådet sidder speciallæger i geriatri fra hele regionen, uddannelsessøgende læger samt samarbejdende faggrupper. Rådet diskuterer et bredt udsnit af specialerelevante problemstillinger hvoraf aktuelle emner eksempelvis er demensudredning og den geriatriske undervisning på medicinstudiet.
Rådet mødes et par gange årligt på videokonferencer fra regionens sygehuse.
Se mere om de tværfaglige specialeråd på læger.dk
Stillingen er til besættelse snarest.
Kort (max 10 linjer) motiveret ansøgning sendes til yngregeriatere@gmail.com<mailto:yngregeriatere@gmail.com> senest 20.maj 2019.
Yngre Geriatere står for udvælgelsen.
13/05/2019

Årsmøde i DSG 2020


Glæd dig og sæt allerede nu kryds i kalenderen til årsmøde i DSG. det bliver 6.-7. marts 2020 i Svendborg.
 
24/04/2019

Den geriatriske ekspert

Der afholdes obligatorisk specialespecifikt internatkursus i Roskilde d. 30. og 31. oktober 2019.  For nærmere info se opslag under uddannelse

24/04/2019

Større synlighed af DSG i pressen!

Vi vil i bestyrelsen gerne synliggøre DSG mere, og har derfor udarbejdet nedenstående - læs og bliv inspireret.

Læs mere her

14/10/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her