DSG

Etikdag 2020

Hvornår er det tid at sige stop ?

Døden - hvordan kommer vui omkring den ?

Temadag om etik d. 3. marts 2020

Se programmet her

11/10/2019

SPECIALE SPECIFIKT KURSUS !!!


Geriatrisk sygdomme: Fald med mere.
(Tidligere kendt som geriatriske sygdomme 2)
 
Der afholdes obligatorisk specialespecifikt kursus på Hvidovre hospital d.23. – 25. Marts 2020.
Program for kursus offentliggøres senere.

Kurset består af 3 kursusdage med fremmøde. Der er tale om et eksternat, dvs. man skal selv sørge for evt overnatning i forbindelse med kurset.
Som en del af kurset, skal der også forberedes en fremlæggelse til en af kursusdagene.  Opgaven består af en 6 min. Power-point præsentation. Derefter vil der være 8 min spørgsmål til emnet. Emnerne bliver sendt ud efter tilmelding. Fremlæggelse eller at være opponent til anden kursists fremlæggelse, er betingelse for godkendelse af kursus.
 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse

Tilmelding til kurset sendes til Annette Højmann, på mail adresse: ahhan@regionsjaelland.dk, hvor vi også kan kontaktes ved evt spørgsmål.

09/10/2019

Ny repræsentant til EUGMS

DSG er medlem af den europæiske geriater union - EUGMS (https://www.eugms.org/home.html), og derfor har vi en plads i full-board. Man sider 2 år ad gangen med mulighed for forlængelse op til 8 år.
Der holdes møde 2 gange om året - oftest i Sydeuropa - i marts og i forb. med EUGMS-kongressen - alle udgifter betales.
Det nuværende medlem skal udskiftes til marts og evt. interesserede kan sende en motiveret ansøgning om posten til DSG's bestyrelse med dead-line 151119. Bestyrelsen vil så udvælge repræsentanten.

EUGMS repræsentanten er bindeled mellem EUGMS og DSGs bestyrelse, og har til opgave at formidle information begge veje. En anden opgave er at holde informationerne om DSGs bestyrelses sammensætning opdateret på EUGMS´hjemmeside, besvare surveys fra EUGMS om faglig praksis i Danmark indenfor skiftende områder, og jævnligt om geriatriens indretning generelt i Danmark. Et godt kendskab til geriatriens organisering og kendskab til DSG er en forudsætning.
Derudover er der opgaver ift afvikling af kongressen, hvor grading af abstract og være chair på sessioner efter Executive board’s valg er en opgave, hvorfor en vis forskningsmæssig erfaring er en fordel.

Jens-Ulrik Rosholm
Formand DSG

07/10/2019

GeroNord newsletter

For yderligere info og opslag fra NGF, se link under fanen gerontologi.
25/09/2019

Årsmøde i DSG 2020


Glæd dig og sæt allerede nu kryds i kalenderen til årsmøde i DSG. det bliver 6.-7. marts 2020 i Svendborg.
 
18/09/2019

Formandsskifte

DSGs bestyrelse har på det seneste møde foretaget en rekonstituering, hvor planlagt formandsskifte er fremrykket.

Næstformand Jens-Ulrik Rosholm, overlæge ved geriatrisk afd. G, OUH overtager formandsposten. Tina Lindenskov Carlsen træder tilbage som formand og fortsætter som næstformand perioden ud.

Tak til Tina for hendes store arbejde som formand for bestyrelsen.

17/09/2019

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:

Afholdes 27-28 maj 2020 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Seneste tilmeldingsdato 15. april 2020.
Tilmelding på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=671N2KJ5U6C5
Bemærk at linket ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned.
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
Link
25. august 2019 Forskningsudvalget
04/09/2019

Invitation til efterårsmødet 2019

Se det spændende program til efterårsmødet

Formiddagen:  Polyfarmaci hos ældre

Eftermiddagen:  Den ældre hjerne

17/09/2019

Aldring og samfund

NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG  SAMFUND TORSDAG DEN 31. OKTOBER OG FREDAG DEN 1. NOVEMBER 

 

Tema : Kan man forebygge alderdommen?

Se mere her

12/06/2019

Conference on frailty and sarcopenia

9th INTERNATIONAL CONFERENCEON FRAILTY & SARCOPENIA RESEARCH (ICFSR2020)

- March11-13, 2020, Toulouse France 

http://www.frailty-sarcopenia.com

12/06/2019

Den geriatriske ekspert

Der afholdes obligatorisk specialespecifikt internatkursus i Roskilde d. 30. og 31. oktober 2019.  For nærmere info se opslag under uddannelse

24/04/2019

Større synlighed af DSG i pressen!

Vi vil i bestyrelsen gerne synliggøre DSG mere, og har derfor udarbejdet nedenstående - læs og bliv inspireret.

Læs mere her

14/10/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Legater fra DSG

Læs mere her

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. september 2019 på medlemssiderne

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her