DSG

Invitation til Efterårsmødet

Se det spændende program til efterårsmødet -

 

Formiddagen:  Svimmelhed hos ældre

Eftermiddagen:  Vandladningsproblemer hos ældre

31/07/2018

Den ældre hæmatologiske patient

Fælles temadag for yngre geriatere og yngre hæmatologer.

Fredag d.23.nov 2018 kl.9.30-15.30 på Nyborg Strand.
Obs begrænset antal pladser.


Se programmet her

22/06/2018

Forskningskonference

Forskningskonference: Subjektive hukommelsesklager - en markør for demens?

Programmet for Nationalt Videnscenter for Demens’Forskningskonference er nu klar.

Mere info og tilmelding her: http://bit.ly/forskningskonf_2018 

12/06/2018

Efetrårsmøde 2018

Efterårsmødet bliver i år d. 26. oktober i Aarhus -

sæt kryds i kalenderen !!

Program følger

31/05/2018

Abstracts til EUGMS

Husk at man kan submitte abstracts til EUGMS til d 31 maj- Det er forlænget fra tidligere deadline.

Yderligere oplysninger her

16/05/2018

Geriatridatabasedag

Geriatridatabasedag d. 23. maj 2018 i København. Nærmere information følger

20/03/2018

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:
Afholdes 6-7 juni 2018 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj
Tilmelding på DSGforskningsudvalg@gmail.com
Kurserne afholdes hvert år i maj-juni måned.
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

28. december 2017 Forskningsudvalget

18/03/2018

Speciale-specifikt kursus i Intern medicin/Geriatri: GERONTOLOGI


Kurset afholdes som internatkursus den 5.-7. november 2018 på Hotel Svendborg, Svendborg.
 
Undervisning foregår som en blanding af forelæsninger, og gruppearbejde, og aftenerne den 5. og 6. november vil blive inddragede. Der vil desuden være en mindre hjemmeopgave, som skal fremlægges på kurset.
 
Tilmelding sker til sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Alle skal tilmelde sig via Charlotte, også de der måtte have sendt ”sporadiske” e-mails til nuværende eller tidligere delkursusledere.
Tilmelding skal ske senest den 15. september 2018. Kort efter denne dato vil I modtage information om hjemmeopgave.
 
Vær opmærksom på at jeres afdeling udover at dække transport, også skal betale for hotel inkl.morgenmad og 2 x aftensmad. Ved tilmelding skal I derfor oplyse os afdelingens EAN number. Selve kursusdelen inkl. frokost dækkes af Sundhedsstyrelsen.
 
Ved behov for yderligere oplysninger kan I kontakte delkursuslederne Erik Skjelbo (erik.skjelbo@rsyd.dk) og Karen Andersen-Ranberg (karen.andersen-ranberg@rsyd.dk).

17/01/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

Ny professor i geriatri

Overlæge Ph.d. Karen Andersen-Ranberg er pr. 1.marts 2017 ansat som Professor ved geriatrisk afdeling i Odense.

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12- juni 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her