DSG

Forskningsmødet 23. april 2021

Hermed fremsendes revideret program for DSG forskningsmøde d. 23/4 kl 13-18 

Desuden kan du gennemse indsendte abstracts her  

Zoom link til mødet fremsendes seperat pr. e-mail.

 

Vi glæder os til at se dig,

Mvh Forskningsudvalget

16/04/2021

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Sidste år blev gruppen udvidet med deltagere fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG.

Derfor har vi nu fået en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen langt tidligere i processen end før. Og derfor vil jeg meget gerne høre, hvis du har noget du mener vi skal kigge på i arbejdsgruppen.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2021 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.

OBS hele processen er lige nu noget påvirket af de ressourcer som SST bruger på COVID-19, så der kan godt gå noget tid (år...) fra en anbefaling kommer ind i arbejdsgruppen og til den eventuelt kommer med på Seponeringslisten. Men så meget des mere grund til at få samlet nogle input. 

Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

06/04/2021

Forskningsmøde d. 23/4

Program for DSG virtuelt forskningsmøde d. 23/4 kl 13.00 - 18.00. Klik her for program

OBS: Grundet stor opbakning er starttidspunkt fremrykket til kl 13.

Link til mødet offentliggøres senere.

Vel mødt!

Mvh

Forskningsudvalget

05/04/2021

Særligt for uddannelseslæger i Region Øst: 

 

Er du den næste repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri, Region Øst? 

Uddannelsesrådets formand er Ellen Holm, Postgraduat Klinisk Lektor, og består af repræsentanter for uddannelsesgivende geriatriske afdelinger, og derudover er der 2 repræsentanter for uddannelsessøgende læger. Én af disse er udpeget af Yngre Geriatere. Nuværende repræsentant, Mathilde Gluud Christensen, bliver speciallæge og må dermed videregive posten til en ny uddannelseslæge i geriatri. Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst mødes ca. 2 gange årligt, og møderne varer typisk 3 timer. 
Rådet beskæftiger sig helt overordnet med alle de forhold, som er relevante for den kliniske speciallægeuddannelse i geriatri.  

Hvis du har lyst til at blive den nye repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst skal du sende en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til yngregeriatere@gmail.com senest den 8. april. 

NB: Første møde er mandag d. 12. april kl. 15-17 på Zoom.

29/03/2021

LINK TIL WEBINAR

 Lotte Usinger, overlæge på Herlev-Gentofte Hospital, gør os klogere på akut geriatri på tirsdag d. 23. marts fra 16-17.

Følg nedenstående link til optagelse af webinaret

Webinar
 

Husk at dele informationen med dine kolleger. Håber vi ses!

/Yngre Geriatere

20/03/2021

17th EuGMS Congress 2021  - Call or abstract
 

From the great city of Athens, on October 11-13, we will broadcast the latest and most significant instances of Healthcare, Science and Research. 
The program will explore the latest outcomes on:
•    Nutrition and physical activity for better aging 
•    How geriatrics concerns the non-geriatrician 
•    Age-related cardiovascular diseases and the pace of aging 
•    Neurodegenerative disorders in the geriatric context 
And other crucial topics related to COVID-19.
Meet our international Faculty and Key Opinion Leaders, reach a worldwide community of experts and colleagues in the field of Geriatric Medicine, be a part of this multi-level experience!
You may choose to join us in-person in Athens at the Megaron Congress Center or Online.
Join us on a special 2021 Broadcast Event!


 CALL FOR ABSTRACTS
SUBMISSION DEADLINE
MAY 31, 2021
Submit your abstract now! 


Click to get more information! 

Registration will open soon! Stay tuned! 

14/03/2021

Årets inspirator

Dette års nominerede til årets inspirator er Peter Brynningsen, overlæge ved Ældresygdomme, AUH og Eckart Pressel, ledende overlæge ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. 
Årets inspirator 2021 er....
 
Eckart Pressel
 
Fra den fornemme nominering lyder det at, "Eckart Pressel er en uovertruffen dygtig kliniker, der kan blande medicinsk kompendium med tysk grundighed og fart, toppet med empatiske "far til 4"-egenskaber". Han beskrives enormt inspirerende at arbejde sammen med og er som ledende overlæge både sympatisk, anerkendende og meget imødekommende overfor nye ideer. Eckart Pressel "går meget op i uddannelse, deriblandt har han sat en ugentlig morgenkonference af til vejledersamtaler og indført hele uddannelsesdage". Han beskrives ekstremt visionær og handlingsorienteret, og trods nye tiltag og forandringer, er der stadig god stemning på afdelingen. 
Nomineringen er underskrevet en hel flok dygtige geriatere, der valgte HU-geriatri pga. Eckart Pressel. 
 
Årets inspirator-pokal og fin kop er på vej til Eckart Pressel snarest og endnu engang STORT tillykke herfra. 
 

14/03/2021

NYHED !!!!

Yngre Geriatere arrangerer over den næste tid Webinarer på Zoom om relevante emner i vores kliniske hverdag. Underviserne er erfarne geriatere fra hele landet, og undervisningen er casebaseret. Alle webinarer varer ca. 30 minutter. 
Alle kan deltage, og efterfølgende vil webinarerne være tilgængelige på DSGs hjemmeside. Webinarerne kan også med fordel vises i rekrutteringsøjemed til måske kommende kollegaer med interesse for specialet. Få dage før afholdelse af webinaret frigives link til Zoom via email/hjemmesiden. 
 
Første webinar er tirsdag d. 23. marts kl. 16. Emnet er akut geriatri, og underviseren er Lotte Usinger, overlæge ved Herlev/Gentofte Hospital. 

14/03/2021

OBS OBS OBS

 

Det specialespecifikke kursus Geriatrisk sygdomme 1, der som annonceret tidligere skulle afholdes på Aarhus Universitetshospital over 4 dage, nemlig d. 22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021 afholdes grundet corona-situationen VIRTUELT. Tilmeldte kursister vil få direkte information fra kursuslederne.

Mvh
Pia Kannegaard
Hovedkususleder
 

02/19/2021

Invitation

 

Se hele invitationen her

02/13/2021

Brev fra LVS

Der har tilsyneladende for nogle været besvær med at læse det brev der var sendt med medlemsmailen, derfor gengives ordlyden her:
 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har modtaget en henvendelse fra paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som ønsker at lave et panel af eksperter, som journalister kan kontakte omkring sundhedsfaglige spørgsmål. Der er ønske om at få et bredere felt af eksperter, så det ikke altid bliver de samme få fagfolk, der udtaler sig. 

Vi ved, at mange af vores medlemmer i DSG sidder inde med vigtig viden omkring geriatriske emner, som vil kunne have pressens interesse. Vi er blevet bedt om at indsende ét eller flere navne på medlemmer, som kan være tilgængelig for spørgsmål fra pressen. 

Vi vil gerne opfordre til, at du overvejer, om du har lyst til at deltage i et sådant panel og derefter skriver et lille oplæg om, hvilke emner du vil kunne udtale dig om. Det kan også være, at du kender en vidende kollega, som du kan opfordre til at melde sig til panelet.

Oversigten kommer til at ligge på LVS’s hjemmeside, https://selskaberne.dk/ ,  og de tilbyder, at man som paneldeltager kan konsultere deres kommunikationsrådgiver ved behov for hjælp, hvis man skal ”i pressen”. 

Panelets eksperter skal præsenteres efter denne skabelon: 
•    Navn/titler/arbejdssted
•    Særlig viden om: ganske kortfattet beskrivelse af ét eller flere emner i overordnede termer. Fx 1. Sundhedspolitik vedrørende multisyge, 2. Akut syge ældre og 3. Tværsektorielt samarbejde. 
•    Kontaktinfo: telefonnummer og e-mailadresse. 

Hvis du er interesseret i at deltage bedes du sende din henvendelse til bestyrelsen i DSG senest tirsdag den 23. februar 2021 på info@danskselskabforgeriatri.dk 
Som oplæg kan du udfylde ovenstående skabelon. Bestyrelsen udvælger kandidater, som straks efter får besked. 

Såfremt du bliver ”udvalgt” udtaler du dig kun på egne og ikke på DSGs vegne, med mindre du selvfølgelig ønsker bestyrelsens tilkendegivelse med i en sag/udtalelse.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri 
 

 

02/05/2021

Forskningsmøde 23. april 2021

Årets forskningsmøde bliver grundet COVID-19 afholdt virtuelt fredag den 23. april 2021 kl. 14-18. Som en undtagelse, har vi i år valgt ikke at lægge det i forlængelse af årsmødet i marts, da vi tror på at flere vil have mulighed for og lyst til at deltage hvis det ikke ligger på en lørdag.

Deadline for indsendelse af abstracts er 1. marts 2021 kl. 14.

Abstracts og/eller evt spørgsmål sendes til Prof Charlotte Suetta (charlotte.suetta@regionh.dk). Abstracts forfattes på dansk eller engelsk med titel, baggrund, metode, resultater og diskussion (maks. 250 ord uden titel). 

Alle præsentationer bliver mundtlige. Det endelige program bliver lagt op på hjemmesiden i marts måned. 

Se her for detaljeret abstract vejledning
 

01/29/2021

H U S K

Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer
 

01/25/2021

Invitation

The EuGMS is glad to introduce this new initiative created by the leaders of the SIG on Frailty and Resilience: Matteo Cesari, Andrew Clegg and Rene Melis.

The project consists of bimonthly open online meetings to discuss relevant developments and papers related to intrinsic capacity, frailty and resilience. The meetings will be organised in a journal club format to exhaustively discuss a paper, after an introduction by one of the authors.

The first meeting will be held on Monday January 25th from 4 to 5 pm CET.

Prof Cathleen Colon-Emeric is professor of geriatric medicine at Duke University School of Medicine. She is one the pioneers of physical resilience and will present the paper:
 
"Two Approaches to Classifying and Quantifying Physical Resilience in Longitudinal Data"
 

We hope to engage you in discussion after the presentation, so you are stimulated to read the paper and prepare questions and your discussion points. At the beginning of the meeting we will provide some further guidance on how to organize the discussion. Be on time, mute your microphone when you're not talking and enjoy this moment with your colleagues!

Join the meeting from your computer, tablet or smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/558577157
 
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:
https://global.gotomeeting.com/install/558577157

Save the date:
next FAR SIGHT - March 29th 4 to 5 pm CET
"The structure and predictive value of intrinsic capacity in a longitudinal study of ageing"
 


JOIN THE MEETING
from your computer, tablet or smartphone

01/23/2021

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:


Afholdes 9-10 juni 2021 på Hotel H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RMDZVJFPJP15 
Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari, Firefox og Edge, men virker fint via Explorer og Chrome. DERFOR: KOPIER LINKET OG SÆT DET IND I ADRESSELINIEN I CHROME ELLER INTERNET EXPLORER !
Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj2021.


Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
 

10. januar 2021 Forskningsudvalget
 

01/10/2021

Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020

Læs kursusudvalgets information i vedhæftede dokument 

11/18/2020

Clinical Frailty Scale

Vedhæftet er artikel om Clinical Frailty Scale, som er oversat til dansk og verificeret. CFS var i foråret meget i vælten i forbindelse med vurdering af ældre i forbindelse med covid.

Se artikel

13/11/2020

Speciale specifikt kursus: Geriatriske sygdomme 1

 

Kurset afholdes på Århus Universitetshospital over 4 dage.

22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021

Undervisningen er casebaseret med en blanding af oplæg og diskussion af bl.a. en gennemgående patientcase, hvor mange specialer(oplægsholdere) vil blive inddraget undervejs. Herudover en mindre hjemmeopgave, som skal afleveres senest 1/5 2021.

Tilmelding til kursussekretær senest 15/2 2021:
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk)
Du skal være under hoveduddannelse til specialet for at deltage i kurset.

Til brug for registrering:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
År i hoveduddannelsen

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk) 
Øvrige henvendelser til delkursusleder Seham Shahla(sehashah@rm.dk) eller
Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) eller 29120534.
 

10/06/2020

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

10/01/2020

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

06/30/2020

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

28/05/2020

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts og generalforsamling 2021 på medlemssiderne

Nyhedsbrev december 2019 på Medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her