DSG

NY KVALITETSDATABASE FOR ÆLDRE SKRØBELIGE PATIENTER

HVOR OG HVORNÅR

Onsdag den 15. september 2021, kl. 10.00-15.30 på Comwell H.C. Andersen Odense - Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense, sætter vi fokus på udvikling af en ny national kvalitetsdatabase for ældre skrøbelige patienter. Etableringsfasen starter i efteråret 2021 med denne workshop, mens udviklingen af selve indholdet i databasen startes primo 2022

Se mere her

13/07/2021

HUSK!


Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer: henvises til hjemmesiden: 
 
 

25/06/2021

Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: geriatri

”Den Geriatriske Ekspert” 
(Tidligere Geriatrisk vurdering og rehabilitering)

Der afholdes obligatorisk specialespecifikt internatkursus i Roskilde d. 23. og 24. november 2021.

Program for kursus offentliggøres senere.

Kurset består af 2 kursusdage og der skal som led i kursus besvares en skriftlig opgave.
Rettidigt indsendt og godkendt opgave er betingelse for godkendelse af kursus.

Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse
Af hensyn til betaling for opholdet (aftensmad og overnatning):
Afdelingens EAN nummer
Kontaktperson i afdelingen: navn, mailadresse, tlf. nummer.

Tilmelding til kurset sendes til lillian.moerch.joergensen@regionh.dk, som også kan kontaktes ved evt spørgsmål.

Tilmeldingsfrist: 1.9.2021

23/06/2021

17th EuGMS Congress 2021

From Athens, on October 11-13, we will broadcast the latest and most significant instances of Healthcare, Science and Research.
You may choose to join us in-person in Athens at the Megaron Congress Center or Online.
Keep updated on the official Congress Website: www.eugms2021.com
Join us on a special 2021 Broadcast Event!

 

20/05/2021

Invitation til virtuel kongres

Invitation til

American Delirium Society
2021 Virtual Annual Conference 

Se mere her

11/05/2021

BIOLOGY OF AGEING - OPEN SIG MEETING: May 20th 2021

Dear Colleagues,

The EuGMS SIG on Biology of ageing is glad to invite you to a series of monthly open meetings to introduce the latest and most representative activities of the teams and members of the SIG.

Each meeting will include a presentation and time for discussion.

Next meeting will be on Thursday May 20th 2021 - 1PM CEST - 60 minutes -

Topic: Implication of the receptor for advanced glycation end-products (RAGE) during inflammation and ageing.

Presented by: Thibault Teissier, Department of Biochemistry, University of Oxford, South Parks Road, Oxford, UK, from the team of Lynne Cox, SIG co-leader-

Advanced glycation end-products (AGEs) are a family of molecules usually resulting from the non enzymatic interaction between proteins and sugars and are involved in processes such as diabetes or ageing. Their main receptor, the receptor for AGEs (RAGE), is a pattern recognition receptor which binds with numerous ligands and promotes inflammatory responses, which have a central role in ageing in the context of inflammageing. Thus, we aimed to determine the impact of dietary AGEs such as carboxymethyllysine (CML) and RAGE on murine kidney ageing. Wild-type and Rage-/- C57Bl/6 mice were fed with a control-diet (BSA) or a CML-rich diet (200µg CML/g of food) for 18 months. Markers of renal function, inflammation and ageing were measured and histological analyses were performed to assess kidney ageing and amyloidosis. Our results demonstrated that while dietary CML had little effect on renal ageing, RAGE deletion largely reduced age-associated renal lesions, glomerulosclerosis, amyloidosis and inflammation. We suggest that RAGE has an important role in inflammageing.

So Join us!
Be on time, mute your microphone when you're not talking and enjoy this moment with your colleagues!

Please notice that the meeting will be recorded and that the audio and video recordings might be used by the EuGMS for dissemination on the EuGMS website and social media.

Connection Details:
Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/986747813
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts: https://global.gotomeeting.com/install/986747813
 
Save the Date
Next Meeting – JUNE 24th 2021 1pm (CEST)

 

07/05/2021

Specialespecifikt forskertræningskursus for HU læger

Husk frist for tilmelding til forskertræningskursus. VI har udskudt deadline for tilmelding til d. 5/5

Kurset afholdes 9-10 juni 2021 på Hotel H C Andersen i Odense
Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger efter først til mølle princippet.

 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RMDZVJFPJP15

Bemærk at linket til survey x’act ikke kan tilgås via browserne Safari, Firefox og Edge, men virker fint via Explorer og Chrome. DERFOR: KOPIER LINKET OG SÆT DET IND I ADRESSELINIEN I CHROME ELLER INTERNET EXPLORER !

Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.
Seneste tilmeldingsdato 5. maj2021.


Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet
 

28/04/2021

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Sidste år blev gruppen udvidet med deltagere fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG.

Derfor har vi nu fået en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen langt tidligere i processen end før. Og derfor vil jeg meget gerne høre, hvis du har noget du mener vi skal kigge på i arbejdsgruppen.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2021 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.

OBS hele processen er lige nu noget påvirket af de ressourcer som SST bruger på COVID-19, så der kan godt gå noget tid (år...) fra en anbefaling kommer ind i arbejdsgruppen og til den eventuelt kommer med på Seponeringslisten. Men så meget des mere grund til at få samlet nogle input. 

Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

06/04/2021

Særligt for uddannelseslæger i Region Øst: 

 

Er du den næste repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri, Region Øst? 

Uddannelsesrådets formand er Ellen Holm, Postgraduat Klinisk Lektor, og består af repræsentanter for uddannelsesgivende geriatriske afdelinger, og derudover er der 2 repræsentanter for uddannelsessøgende læger. Én af disse er udpeget af Yngre Geriatere. Nuværende repræsentant, Mathilde Gluud Christensen, bliver speciallæge og må dermed videregive posten til en ny uddannelseslæge i geriatri. Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst mødes ca. 2 gange årligt, og møderne varer typisk 3 timer. 
Rådet beskæftiger sig helt overordnet med alle de forhold, som er relevante for den kliniske speciallægeuddannelse i geriatri.  

Hvis du har lyst til at blive den nye repræsentant i Uddannelsesrådet for Geriatri i Region Øst skal du sende en motiveret ansøgning (maks 1 A4-side) til yngregeriatere@gmail.com senest den 8. april. 

NB: Første møde er mandag d. 12. april kl. 15-17 på Zoom.

29/03/2021

LINK TIL WEBINAR

 Lotte Usinger, overlæge på Herlev-Gentofte Hospital, gør os klogere på akut geriatri på tirsdag d. 23. marts fra 16-17.

Følg nedenstående link til optagelse af webinaret

Webinar
 

Husk at dele informationen med dine kolleger. Håber vi ses!

/Yngre Geriatere

20/03/2021

17th EuGMS Congress 2021  - Call or abstract
 

From the great city of Athens, on October 11-13, we will broadcast the latest and most significant instances of Healthcare, Science and Research. 
The program will explore the latest outcomes on:
•    Nutrition and physical activity for better aging 
•    How geriatrics concerns the non-geriatrician 
•    Age-related cardiovascular diseases and the pace of aging 
•    Neurodegenerative disorders in the geriatric context 
And other crucial topics related to COVID-19.
Meet our international Faculty and Key Opinion Leaders, reach a worldwide community of experts and colleagues in the field of Geriatric Medicine, be a part of this multi-level experience!
You may choose to join us in-person in Athens at the Megaron Congress Center or Online.
Join us on a special 2021 Broadcast Event!


 CALL FOR ABSTRACTS
SUBMISSION DEADLINE
MAY 31, 2021
Submit your abstract now! 


Click to get more information! 

Registration will open soon! Stay tuned! 

14/03/2021

Årets inspirator

Dette års nominerede til årets inspirator er Peter Brynningsen, overlæge ved Ældresygdomme, AUH og Eckart Pressel, ledende overlæge ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. 
Årets inspirator 2021 er....
 
Eckart Pressel
 
Fra den fornemme nominering lyder det at, "Eckart Pressel er en uovertruffen dygtig kliniker, der kan blande medicinsk kompendium med tysk grundighed og fart, toppet med empatiske "far til 4"-egenskaber". Han beskrives enormt inspirerende at arbejde sammen med og er som ledende overlæge både sympatisk, anerkendende og meget imødekommende overfor nye ideer. Eckart Pressel "går meget op i uddannelse, deriblandt har han sat en ugentlig morgenkonference af til vejledersamtaler og indført hele uddannelsesdage". Han beskrives ekstremt visionær og handlingsorienteret, og trods nye tiltag og forandringer, er der stadig god stemning på afdelingen. 
Nomineringen er underskrevet en hel flok dygtige geriatere, der valgte HU-geriatri pga. Eckart Pressel. 
 
Årets inspirator-pokal og fin kop er på vej til Eckart Pressel snarest og endnu engang STORT tillykke herfra. 
 

14/03/2021

NYHED !!!!

Yngre Geriatere arrangerer over den næste tid Webinarer på Zoom om relevante emner i vores kliniske hverdag. Underviserne er erfarne geriatere fra hele landet, og undervisningen er casebaseret. Alle webinarer varer ca. 30 minutter. 
Alle kan deltage, og efterfølgende vil webinarerne være tilgængelige på DSGs hjemmeside. Webinarerne kan også med fordel vises i rekrutteringsøjemed til måske kommende kollegaer med interesse for specialet. Få dage før afholdelse af webinaret frigives link til Zoom via email/hjemmesiden. 
 
Første webinar er tirsdag d. 23. marts kl. 16. Emnet er akut geriatri, og underviseren er Lotte Usinger, overlæge ved Herlev/Gentofte Hospital. 

14/03/2021

OBS OBS OBS

 

Det specialespecifikke kursus Geriatrisk sygdomme 1, der som annonceret tidligere skulle afholdes på Aarhus Universitetshospital over 4 dage, nemlig d. 22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021 afholdes grundet corona-situationen VIRTUELT. Tilmeldte kursister vil få direkte information fra kursuslederne.

Mvh
Pia Kannegaard
Hovedkususleder
 

02/19/2021

Brev fra LVS

Der har tilsyneladende for nogle været besvær med at læse det brev der var sendt med medlemsmailen, derfor gengives ordlyden her:
 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har modtaget en henvendelse fra paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som ønsker at lave et panel af eksperter, som journalister kan kontakte omkring sundhedsfaglige spørgsmål. Der er ønske om at få et bredere felt af eksperter, så det ikke altid bliver de samme få fagfolk, der udtaler sig. 

Vi ved, at mange af vores medlemmer i DSG sidder inde med vigtig viden omkring geriatriske emner, som vil kunne have pressens interesse. Vi er blevet bedt om at indsende ét eller flere navne på medlemmer, som kan være tilgængelig for spørgsmål fra pressen. 

Vi vil gerne opfordre til, at du overvejer, om du har lyst til at deltage i et sådant panel og derefter skriver et lille oplæg om, hvilke emner du vil kunne udtale dig om. Det kan også være, at du kender en vidende kollega, som du kan opfordre til at melde sig til panelet.

Oversigten kommer til at ligge på LVS’s hjemmeside, https://selskaberne.dk/ ,  og de tilbyder, at man som paneldeltager kan konsultere deres kommunikationsrådgiver ved behov for hjælp, hvis man skal ”i pressen”. 

Panelets eksperter skal præsenteres efter denne skabelon: 
•    Navn/titler/arbejdssted
•    Særlig viden om: ganske kortfattet beskrivelse af ét eller flere emner i overordnede termer. Fx 1. Sundhedspolitik vedrørende multisyge, 2. Akut syge ældre og 3. Tværsektorielt samarbejde. 
•    Kontaktinfo: telefonnummer og e-mailadresse. 

Hvis du er interesseret i at deltage bedes du sende din henvendelse til bestyrelsen i DSG senest tirsdag den 23. februar 2021 på info@danskselskabforgeriatri.dk 
Som oplæg kan du udfylde ovenstående skabelon. Bestyrelsen udvælger kandidater, som straks efter får besked. 

Såfremt du bliver ”udvalgt” udtaler du dig kun på egne og ikke på DSGs vegne, med mindre du selvfølgelig ønsker bestyrelsens tilkendegivelse med i en sag/udtalelse.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri 
 

 

02/05/2021

H U S K

Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer
 

01/25/2021

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:


Afholdes 9-10 juni 2021 på Hotel H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RMDZVJFPJP15 
Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari, Firefox og Edge, men virker fint via Explorer og Chrome. DERFOR: KOPIER LINKET OG SÆT DET IND I ADRESSELINIEN I CHROME ELLER INTERNET EXPLORER !
Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj2021.


Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
 

10. januar 2021 Forskningsudvalget
 

01/10/2021

Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020

Læs kursusudvalgets information i vedhæftede dokument 

11/18/2020

Clinical Frailty Scale

Vedhæftet er artikel om Clinical Frailty Scale, som er oversat til dansk og verificeret. CFS var i foråret meget i vælten i forbindelse med vurdering af ældre i forbindelse med covid.

Se artikel

13/11/2020

Speciale specifikt kursus: Geriatriske sygdomme 1

 

Kurset afholdes på Århus Universitetshospital over 4 dage.

22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021

Undervisningen er casebaseret med en blanding af oplæg og diskussion af bl.a. en gennemgående patientcase, hvor mange specialer(oplægsholdere) vil blive inddraget undervejs. Herudover en mindre hjemmeopgave, som skal afleveres senest 1/5 2021.

Tilmelding til kursussekretær senest 15/2 2021:
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk)
Du skal være under hoveduddannelse til specialet for at deltage i kurset.

Til brug for registrering:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
År i hoveduddannelsen

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk) 
Øvrige henvendelser til delkursusleder Seham Shahla(sehashah@rm.dk) eller
Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) eller 29120534.
 

10/06/2020

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

10/01/2020

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

06/30/2020

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

28/05/2020

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

Præsentationer fra årsmødet 2021 kan nu ses på medlemsiderne

Ny liste med pressekontakter kan ses her

Se optagelse af webinar med Lotte Usinger og Martin Schultz. Følg linket her

Referat af bestyrelsesmøde 28. april på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her