DSG

VIGTIGT - Ændring til Årsmøde programmet

Vi har desværre opdaget en fejl i det tidligere udsendte program. 

Generalforsamlingen starter allerede kl 9:00 og ikke 9:30 som tidligere anført. Vi har rettet fejlen på hjemmesiden og vedhæftet finder I det redigerede program. 

 

Opdateret program

03/03/2021

OBS OBS OBS

 

Det specialespecifikke kursus Geriatrisk sygdomme 1, der som annonceret tidligere skulle afholdes på Aarhus Universitetshospital over 4 dage, nemlig d. 22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021 afholdes grundet corona-situationen VIRTUELT. Tilmeldte kursister vil få direkte information fra kursuslederne.

Mvh
Pia Kannegaard
Hovedkususleder
 

02/19/2021

Invitation

 

Se hele invitationen her

02/13/2021

Invitation til Årsmøde 2021 Dansk Selskab for Geriatri

Kære medlem af DSG

ÅRSMØDE 2021 BLIVER VIRTUELT

Den aktuelle coronasituation gør det umuligt at afholde det kommende årsmøde i DSG som det plejer at være. Derfor har selskabets bestyrelse og Mødeudvalg allerede i sensommeren 2020 besluttet at årsmødet i 2021 afholdes virtuelt. Årsmødet 2021 vil have karakter af et 1-dags webinar fredag d. 12/3-21.

 

Se den fulde invitation her

 

02/07/2021

Brev fra LVS

Der har tilsyneladende for nogle været besvær med at læse det brev der var sendt med medlemsmailen, derfor gengives ordlyden her:
 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har modtaget en henvendelse fra paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som ønsker at lave et panel af eksperter, som journalister kan kontakte omkring sundhedsfaglige spørgsmål. Der er ønske om at få et bredere felt af eksperter, så det ikke altid bliver de samme få fagfolk, der udtaler sig. 

Vi ved, at mange af vores medlemmer i DSG sidder inde med vigtig viden omkring geriatriske emner, som vil kunne have pressens interesse. Vi er blevet bedt om at indsende ét eller flere navne på medlemmer, som kan være tilgængelig for spørgsmål fra pressen. 

Vi vil gerne opfordre til, at du overvejer, om du har lyst til at deltage i et sådant panel og derefter skriver et lille oplæg om, hvilke emner du vil kunne udtale dig om. Det kan også være, at du kender en vidende kollega, som du kan opfordre til at melde sig til panelet.

Oversigten kommer til at ligge på LVS’s hjemmeside, https://selskaberne.dk/ ,  og de tilbyder, at man som paneldeltager kan konsultere deres kommunikationsrådgiver ved behov for hjælp, hvis man skal ”i pressen”. 

Panelets eksperter skal præsenteres efter denne skabelon: 
•    Navn/titler/arbejdssted
•    Særlig viden om: ganske kortfattet beskrivelse af ét eller flere emner i overordnede termer. Fx 1. Sundhedspolitik vedrørende multisyge, 2. Akut syge ældre og 3. Tværsektorielt samarbejde. 
•    Kontaktinfo: telefonnummer og e-mailadresse. 

Hvis du er interesseret i at deltage bedes du sende din henvendelse til bestyrelsen i DSG senest tirsdag den 23. februar 2021 på info@danskselskabforgeriatri.dk 
Som oplæg kan du udfylde ovenstående skabelon. Bestyrelsen udvælger kandidater, som straks efter får besked. 

Såfremt du bliver ”udvalgt” udtaler du dig kun på egne og ikke på DSGs vegne, med mindre du selvfølgelig ønsker bestyrelsens tilkendegivelse med i en sag/udtalelse.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri 
 

 

02/05/2021

Forskningsmøde 23. april 2021

Årets forskningsmøde bliver grundet COVID-19 afholdt virtuelt fredag den 23. april 2021 kl. 14-18. Som en undtagelse, har vi i år valgt ikke at lægge det i forlængelse af årsmødet i marts, da vi tror på at flere vil have mulighed for og lyst til at deltage hvis det ikke ligger på en lørdag.

Deadline for indsendelse af abstracts er 1. marts 2021 kl. 14.

Abstracts og/eller evt spørgsmål sendes til Prof Charlotte Suetta (charlotte.suetta@regionh.dk). Abstracts forfattes på dansk eller engelsk med titel, baggrund, metode, resultater og diskussion (maks. 250 ord uden titel). 

Alle præsentationer bliver mundtlige. Det endelige program bliver lagt op på hjemmesiden i marts måned. 

Se her for detaljeret abstract vejledning
 

01/29/2021

H U S K

Fundats for legater fra Dansk Selskab for Geriatri til uddannelsesformål

Ansøgningsfrister: 15. februar og 1. september
Yderligere informationer
 

01/25/2021

Invitation

The EuGMS is glad to introduce this new initiative created by the leaders of the SIG on Frailty and Resilience: Matteo Cesari, Andrew Clegg and Rene Melis.

The project consists of bimonthly open online meetings to discuss relevant developments and papers related to intrinsic capacity, frailty and resilience. The meetings will be organised in a journal club format to exhaustively discuss a paper, after an introduction by one of the authors.

The first meeting will be held on Monday January 25th from 4 to 5 pm CET.

Prof Cathleen Colon-Emeric is professor of geriatric medicine at Duke University School of Medicine. She is one the pioneers of physical resilience and will present the paper:
 
"Two Approaches to Classifying and Quantifying Physical Resilience in Longitudinal Data"
 

We hope to engage you in discussion after the presentation, so you are stimulated to read the paper and prepare questions and your discussion points. At the beginning of the meeting we will provide some further guidance on how to organize the discussion. Be on time, mute your microphone when you're not talking and enjoy this moment with your colleagues!

Join the meeting from your computer, tablet or smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/558577157
 
New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:
https://global.gotomeeting.com/install/558577157

Save the date:
next FAR SIGHT - March 29th 4 to 5 pm CET
"The structure and predictive value of intrinsic capacity in a longitudinal study of ageing"
 


JOIN THE MEETING
from your computer, tablet or smartphone

01/23/2021

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. 
 
Grunden til at unge læger, vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet. 
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt. 
 
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri: 
•       Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet? 
•       Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
•       Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig?  
•       Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri.  
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 10. februar 2021. 
 
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” samt læst begrundelsen op ved årsmødet. 
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
 
 

01/15/2021

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:


Afholdes 9-10 juni 2021 på Hotel H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=RMDZVJFPJP15 
Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari, Firefox og Edge, men virker fint via Explorer og Chrome. DERFOR: KOPIER LINKET OG SÆT DET IND I ADRESSELINIEN I CHROME ELLER INTERNET EXPLORER !
Evt spørgsmål rettes til Ingelise Aagaard på mail: ingeaaga@rm.dk.
Seneste tilmeldingsdato 1. maj2021.


Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
 

10. januar 2021 Forskningsudvalget
 

01/10/2021

Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020

Læs kursusudvalgets information i vedhæftede dokument 

11/18/2020

Informationsmøde om Behandlingsrådet

Clinical Frailty Scale

Vedhæftet er artikel om Clinical Frailty Scale, som er oversat til dansk og verificeret. CFS var i foråret meget i vælten i forbindelse med vurdering af ældre i forbindelse med covid.

Se artikel

13/11/2020

Speciale specifikt kursus: Geriatriske sygdomme 1

 

Kurset afholdes på Århus Universitetshospital over 4 dage.

22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021

Undervisningen er casebaseret med en blanding af oplæg og diskussion af bl.a. en gennemgående patientcase, hvor mange specialer(oplægsholdere) vil blive inddraget undervejs. Herudover en mindre hjemmeopgave, som skal afleveres senest 1/5 2021.

Tilmelding til kursussekretær senest 15/2 2021:
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk)
Du skal være under hoveduddannelse til specialet for at deltage i kurset.

Til brug for registrering:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
År i hoveduddannelsen

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk) 
Øvrige henvendelser til delkursusleder Seham Shahla(sehashah@rm.dk) eller
Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) eller 29120534.
 

10/06/2020

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

10/01/2020

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

06/30/2020

EuGMS 2020

This year the EuGMS 2020 e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS” will figure the main geriatric themes and the COVID-19 impact on older people’s health. For more information please visit: https://eugms2020.online/ We encourage you to submit your abstracts about main geriatric topics or through the new call for COVID19 abstracts we have just activated. For both calls the deadline is June 10, 2020.

Se yderligere information her

06/06/2020

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

28/05/2020

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

Referat fra den virtuelle generalforsamling 2020.

Se på medlemssiderne

Referat af bestyrelsesmøde 23 .september 2020 på medlemssiderne

Nyhedsbrev december 2019 på Medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her