DSG

Speciale specifikt kursus: Geriatriske sygdomme 1

 

Kurset afholdes på Århus Universitetshospital over 4 dage.

22/3 + 23/3 2021 samt 1/6 + 2/6 2021

Undervisningen er casebaseret med en blanding af oplæg og diskussion af bl.a. en gennemgående patientcase, hvor mange specialer(oplægsholdere) vil blive inddraget undervejs. Herudover en mindre hjemmeopgave, som skal afleveres senest 1/5 2021.

Tilmelding til kursussekretær senest 15/2 2021:
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk)
Du skal være under hoveduddannelse til specialet for at deltage i kurset.

Til brug for registrering:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
År i hoveduddannelsen

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær
Ingelise Aagaard (ingeaaga@rm.dk) 
Øvrige henvendelser til delkursusleder Seham Shahla(sehashah@rm.dk) eller
Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) eller 29120534.
 

10/06/2020

Generalforsamlingen

Se video af generalforsamlingen - klik på linket

OBS. Stor fil 13 GB tager fra en halv til en hel times downloadtid alt efter forbindelse

10/01/2020

Foredragskonkurrence

Indstilling med oplysninger om kandidatens navn, titel på foredrag og abstract bedes indsendt til formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, Pia Kannegaard på nimann@dadlnet.dk senest 1. november 2020. Indstillinger indkommet efter denne dato kan desværre ikke komme i betragtning.

 

Se hel opslaget her

09/25/2020

Specialmøde

Kære DSG-medlem

Du indkaldes hermed til virtuelt specialmøde onsdag d 23. september kl 14.00 - 18.00.

Programmet er uændret som følger:

14.00 - 14.15 Indtjekning og sikring af teknik
14.15 - 15.45 Generalforsamling i DSG
15.45 - 16.00 Pause
16.00 - 18.00 Forskningsmøde

Der vil blive rundsendt nærmere information om hvordan man deltager så snart de endelige teknikaliteter er på plads.

For detaljeret program for Forskningsmødet, herunder information til jer der skal holde oplæg, henvises til Forskningsudvalget.

Af tekniske årsager vil de allerede modtagne tilmeldinger på DSG.specialmoede@gmail.com blive annulleret. 


Mvh 
Mødeudvalget og Bestyrelsen i DSG
 

09/01/2020

Efterårsmødet 2020 - AFLYST
 

Efterårsmødet er desværre aflyst!

Grundet de nuværende omstændigheder og restriktioner for mødeaktiviteter ift. COVID-19 ser vi os nødsaget til at aflyse Efterårsmødet.  

Generalforsamlingen afholdes dog fortsat online om eftermiddagen, nærmere information følger. 

Mvh Styregruppen

 

Efterårsmødet 2020 afholdes fredag d. 23. oktober fra 10-18 på Bispebjerg Hospital. 

Overskriften for undervisningsemner er "De gamle kar" og "Den inflammerede patient".

Yngre Geriatere afholder generalforsamling inkl. valg og aftenen afsluttes med spisning for alle interesserede. 

Mere information følger. 
 

08/15/2020

SPECIALE SPECIFIKT KURSUS !!!


Kursus der i Marts måned blev aflyst pga COVID-19. Vi prøver igen.

Dem der var tilmeldt til det første kursus i Marts måned, skal igen give tilbagemelding om de deltager.
Grundet COVID-regler er der ikke plads til alle på efterårets kursus. Vi vil prioritere dem der er længst i HU uddannelsen og derfor ikke kan nå et nyt kursus om 2 år. Hvis man kommer på kurset, vil hjemme opgaven som udgangspunkt være den samme.
 
Det afholdes Amager Hospital, Italiensvej 1 opgang 5, 1. sal

Programmet kommer til at ligne det fra tidligere, men tilsendes til de endelige deltagere

For at repetere:
Kurset består af 3 kursusdage med fremmøde. Der er tale om et eksternat, dvs. man skal selv sørge for evt overnatning i forbindelse med kurset.
Som en del af kurset, skal der også forberedes en fremlæggelse til en af kursusdagene.  Opgaven består af en 6 min. Power-point præsentation. Derefter vil der være 8 min spørgsmål til emnet. Emnerne bliver sendt ud efter tilmelding. Fremlæggelse eller at være opponent til anden kursists fremlæggelse, er betingelse for godkendelse af kursus.
 
Til brug for registrering skal oplyses følgende ( kun hvis der er ændringer siden sidst):
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse

Tilmelding til kurset sendes til Annette Højmann, på mail adresse: ahhan@regionsjaelland.dk, hvor vi også kan kontaktes ved evt spørgsmål. Tilmeldingsfrist: 15. September 2020

 

07/09/2020

Foredragskonkurrence

Se venligst vedhæftede invitation til foredragskonkurrence for yngre læger. Hver af de ni intern medicinske specialer opfordres til at indstille en kandidat til konkurrencen senest 1. november 2020.

De udvalgte foredrag præsenteres på Hagedornmødet 5. marts 2021.

 Se yderligere oplysninger her

08/11/2020

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

06/30/2020

Efterårsmødet 2020 - AFLYST
 

Efterårsmødet er desværre aflyst!

Grundet de nuværende omstændigheder og restriktioner for mødeaktiviteter ift. COVID-19 ser vi os nødsaget til at aflyse Efterårsmødet.  

Generalforsamlingen afholdes dog fortsat online om eftermiddagen, nærmere information følger. 

Mvh Styregruppen

 

Efterårsmødet 2020 afholdes fredag d. 23. oktober fra 10-18 på Bispebjerg Hospital. 

Overskriften for undervisningsemner er "De gamle kar" og "Den inflammerede patient".

Yngre Geriatere afholder generalforsamling inkl. valg og aftenen afsluttes med spisning for alle interesserede. 

Mere information følger. 
 

08/15/2020

EuGMS 2020

This year the EuGMS 2020 e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS” will figure the main geriatric themes and the COVID-19 impact on older people’s health. For more information please visit: https://eugms2020.online/ We encourage you to submit your abstracts about main geriatric topics or through the new call for COVID19 abstracts we have just activated. For both calls the deadline is June 10, 2020.

Se yderligere information her

06/06/2020

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

28/05/2020

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

 

Afholdes 31. august – 1. september 2020 på Hotel Comwell H C Andersen i Odense.

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere.

Hvis der, pga COVID-19 situationen i Danmark, er yderligere restriktioner i forsamlingsantal, forbeholder forskningsudvalget sig ret til at prioritere i de tilmeldte, så dem der kan risikere at mangle kurset for at få afsluttet deres HU-forløb, får førsteret. I øvrigt tildeles pladser efter først-til-mølle.

Seneste tilmeldingsdato 15. juli 2020.

Tilmelding på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=671N2KJ5U6C5

Bemærk at linket ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.

 

Kurset afholdes normalt hvert år i maj-juni måned, men er i år udskudt pga COVID-19 pandemien.

Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.

Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

 

22. april 2020 Forskningsudvalget

22/04/2020

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

Speciale-specifikt kursus i Intern medicin/Geriatri: GERONTOLOGI

"At blive gammel i et aldrende samfund"

Kurset afholdes som internat-kursus den 23.-25. november 2020 på Hotel Svendborg, Svendborg. 

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, og fremlæggelse i grupper. Aftenerne vil blive inddragede. Der vil desuden være en mindre hjemmeopgave om aldringsfysiologi. 

Tilmelding sker til sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Deadline for tilmelding er den 15. september 2020. Kort efter denne dato vil I modtage mere information om kurset og hjemmeopgaven. Vær opmærksom på at jeres respektive afdelinger, udover at dække transport, også skal betale for hotel inkl. morgenmad og 2 x aftensmad. Ved tilmelding skal I derfor oplyse os afdelingens EAN number, således at der sendes en elektronisk faktura direkte til afdelingen.

Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse

Afdelingens EAN nr.

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Øvrige henvendelser kan ske til delkursuslederne Ann-Kristine Weber Giger (ann-kristine.weber.giger@rsyd.dk) og Karen Andersen-Ranberg (karen.andersen-ranberg@rsyd.dk).

09/16/2020

Medicinsk uddannelseskonference 2020

Hvordan uddanner vi vores læger i fremtiden - sammen ?

Se program og indbydelse her

02/12/2020

Referat af bestyrelsesmøde 23 .september 2020 på medlemssiderne

Nyhedsbrev december 2019 på Medlemssiderne

Præsentationer fra efterårsmødet 2019.

Følg linket til medlemsiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her