DSG

Rejselegat

Dansk Selskab for Geriatri udbyder hermed et rejselegat til en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri.

Legatet dækker deltagelse i Den Europæiske Geriatrikongres (EUGMS) den 25.-27. september i Krakow, Polen -  udgifter til rejse, ophold og kongresgebyr dog max 10.000kr.  

Information om EUGMS-kongressen ses på hjemmesiden:  http://www.eugms.org/2018.html

Motiveret ansøgning sendes til: Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri ved formand, Tina Carlsen pr. e-mail til: tlc@regionsjaelland.dk

Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den. 6. marts 2018. Legatmodtageren udvælges af Dansk Selskab for Geriatris bestyrelse med vægtning af ansøgerens interesse for det geriatriske speciale, deltagelse i organisatorisk arbejde samt forskningsaktivitet.
Rejselegatet overrækkes ved årsmødet i Dansk Selskab for Geriatri fredag den 8. marts 2019

23/02/2019

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi udbyder kursus

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi udbyder kursus omhandlende Medicinrådet og især arbejdet i fagudvalgene herunder. Kurset er d.4. og 5.april i Odense. For nærmere info se link.

21/02/2019

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at geriatri er et udfordrende og spændende speciale.
 
Grunden til at unge læger vil vores speciale skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende geriatere rundt om i landet.
Da valget af speciale kan påvirkes af meget er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt.
 
Vi vil gerne i YG sætte fokus på  hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri:
• Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet?
• Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
• Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig? 
• Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri. 
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 15. februar 2019.
 
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” samt læst begrundelsen op ved årsmødet.
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe.
 
06/01/2019

Årsmøde 2019

 

 

 

Kære medlem af DSG
 
Som medlem af Dansk Selskab for Geriatri inviteres du hermed til årsmødet 2019, som afholdes den 8.-9. marts i kendte lokaler på Hotel Svendborg.

Program

Fredagens emne er ”Onko-geriatri”, hvor der først forlæses om screening for frailty hos ældre med kræft og derefter vil vi blive ført igennem nogle spændende projekter inden for området i Danmark.

Om lørdagen præsenteres det andet store emne nemlig ”Hvordan kan vi reducere indlæggelser af geriatriske patienter i Danmark” med præsentation af forskellige projekter rundt omkring i Danmark.

I lighed med tidligere år, vil der være satellitsymposium fredag formiddag mellem generalforsamlingen og årsmødets åbning– denne gang om behandling af hyponatriæmi, sponsoreret af Otsuka Pharma.

Forskningsmødet vil blive afholdt som en del af årsmødet med oplæg både fredag og lørdag.

Endvidere vil Nationale Behandlings Vejledninger for Geriatrien blive diskuteret lørdag formiddag.

HUSK at deltage i DSG’s generalforsamling forud for årsmødet om fredagen, samt DGO’s og Yngre Geriateres generalforsamling fredag aften inden middagen (invitationer udsendes særskilt).

Fredag aften er der festmiddag med sang, quiz, årets inspirator og dans til live musik!!!
Det fulde program kan ses her
Mødeudvalget skal på det kraftigste opfordre til at man deltager i mødet helt frem til kl. 16 lørdag eftermiddag.

Tilmelding

Early Bird pris ved tilmelding før 06.02.19- herefter betales fuld pris.

Tilmelding sker via dette link

I tilmeldingslinket kan man se mulighederne for differentieret tilmelding, herunder mulighed for at dele dobbeltværelse.

Mødet er åbent for ikke-medlemmer af DSG ved betaling af fuld pris for hele mødet.
Vær venligst omhyggelig med tilmelding, herunder at sørge for at din medlemsstatus af DSG er opdateret, det vil være en stor hjælp for mødeudvalget!
Alle tilmeldte vil få mulighed for overnatning på hotel, men værelser på selve Svendborg Hotel vil blive udbudt efter ”først til mølle”-princippet.

Sponsorer

Mødet er sponsorereret af: Otsuka Pharma, GSK, Astellas Pharma, Kyowa Kirin,  Grünenthal, Activas, BMS og Pfizer, Bayer i samarbejde med CAP-partner.
 
Vi håber at se dig til DSG’s årsmøde 2019!
 
Med venlig hilsen og på vegne af mødeudvalget,
Jens-Ulrik Rosholm
Formand for Mødeudvalget i DSG

 

 

04/01/2019

MASTERCLASS OM DEMENSDIAGNOSTIK med prof. Jonathan Schott
– fokus på arvelige neurodegenerative sygdomme

Tid & sted:

•         26. april 2019 kl. 9:30-15:30
•         Auditorium 2, Rigshospitalet, Blegdamsvej
 
Tilmelding:
•    Tilmeldingsfrist 8. april 2019 på: www.videnscenterfordemens.dk/masterclass2019/
 
Målgruppe:  
•    Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri
•    Neuropsykologer, der arbejder med kognitive forstyrrelser og demens
•    Læger under uddannelser inden for de tre specialer
Indhold og form:
•    Dagen begynder med et foredrag af Jonathan Schott, der er professor og overlæge på Dementia Research Centre, UCL Institute of Neurology i London: Using genetics to understand and diagnose Alzheimer’s disease – from autosomal dominant to preclinic sporadic disease.
•    Herefter præsenteres cases med diagnostiske problemstillinger og deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategier med Jonathan Schott.
•    Ved præsentationen af de forskellige cases medvirker frivillige patienter og pårørende fra Rigshospitalets Hukommelsesklinik

 

04/01/2019

Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri

Årsmødet nærmer sig, det bliver 8.-9.3., det bliver i Svendborg, og det bliver godt - se programmet i den vedhæftede fil

19/12/2018

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:

Afholdes 3-4 juni 2019 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Tilmelding på Ingeaaga@rm.dk
Frist for tilmelding er 15. april 2019. Besked om man er optaget gives pr. mail senest d. 22 april.
Sammen med tilmelding sendes en kort beskrivelse af forskertræningsprojektet.
Læs mere om kurset her 
 
Kurserne afholdes hvert år i maj-juni måned.
 
28. november 2018 Forskningsudvalget

28/11/2018

Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: Geriatri.
Geriatriske Sygdomme 1

Kurset afholdes i Aarhus på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard.

2 gange 2 dage. 18+19/3 2019 samt 27+28/5 2019.

Der vil være en mindre opgave imellem de 2 fremmøder.

Al tilmelding til sekretær Ingelise Aagaard på e-mail: ingeaaga@rm.dk.  Tilmelding er først modtaget og gældende, hvis den sendes til den pågældende e-mail, og man har fået et svar, der hedder modtaget.

Transport dækkes af Jeres afdeling. Morgenmad og frokost af Sundhedsstyrelsen.

Delkursusleder er Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) og Seham Shahla.

 

26/10/2018

Årsmøde 2019

Årsmøde 2019

sæt kryds i kalenderen 8.-9. marts 2019 hvor der afholdes årsmøde i DSG. 

Emnerne er "onko-geriatri" og "hvordan kan vi reducerer genindlæggelser af geriatrisk patienter?"

Stedet er igen i år Hotel Svendborg.

Endeligt program og tilmelding kommer snart

24/10/2018

Større synlighed af DSG i pressen!

Vi vil i bestyrelsen gerne synliggøre DSG mere, og har derfor udarbejdet nedenstående - læs og bliv inspireret.

Læs mere her

14/10/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøder 7. og 9. marts på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her