DSG

Ny professor i geriatri og ny professor i sårbarhed ved SDU og Geriatrisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital

Overlæge Ph.d. Jesper Ryg er fra 1. juli 2020 ansat som professor og forskningsleder på geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Ph.d. Dorthe Nielsen er 1. juli 2020 ansat som professor i sårbarhed i en stilling delt imellem geriatri og infektionsmedicin.

Sammen med den nuværende professor Karen Andersen-Ranberg og gæste professor Tahir Masud fra England vil de videreudvikle det geriatriske forskningsområde i et forhåbentligt frugtbart samarbejde med landets øvrige forskningsenheder i geriatri.
 
Lars-Erik Matzen
Ledende overlæge, Geriatrisk afdeling G, Odense

06/30/2020

Efterårsmødet 2020
 

Efterårsmødet 2020 afholdes fredag d. 23. oktober fra 10-18 på Bispebjerg Hospital. 

Overskriften for undervisningsemner er "De gamle kar" og "Den inflammerede patient".

Yngre Geriatere afholder generalforsamling inkl. valg og aftenen afsluttes med spisning for alle interesserede. 

Mere information følger. 
 

06/18/2020

EuGMS 2020

This year the EuGMS 2020 e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS” will figure the main geriatric themes and the COVID-19 impact on older people’s health. For more information please visit: https://eugms2020.online/ We encourage you to submit your abstracts about main geriatric topics or through the new call for COVID19 abstracts we have just activated. For both calls the deadline is June 10, 2020.

Se yderligere information her

06/06/2020

EU Falls Festival 2021 - Call for Abstracts and Registrations

 

Dear colleagues,

 

Since 2015 the European Falls Festival brings leading academics, researchers, health care practitioners, clinicians, industry representatives and key stakeholders from across the globe together to celebrate best practice research and innovation in the multidisciplinary study and implementation of falls prevention in older people.

 

For yderligere oplysninger klik her ....

28/05/2020

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger

 

Afholdes 31. august – 1. september 2020 på Hotel Comwell H C Andersen i Odense.

En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere.

Hvis der, pga COVID-19 situationen i Danmark, er yderligere restriktioner i forsamlingsantal, forbeholder forskningsudvalget sig ret til at prioritere i de tilmeldte, så dem der kan risikere at mangle kurset for at få afsluttet deres HU-forløb, får førsteret. I øvrigt tildeles pladser efter først-til-mølle.

Seneste tilmeldingsdato 15. juli 2020.

Tilmelding på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=671N2KJ5U6C5

Bemærk at linket ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.

 

Kurset afholdes normalt hvert år i maj-juni måned, men er i år udskudt pga COVID-19 pandemien.

Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.

Link: http://danskselskabforgeriatri.dk/www1/dok/Forskningstraening_i_Geriatri2_2016.pdf

 

22. april 2020 Forskningsudvalget

22/04/2020

Statement of the EuGMS Executive Board on the COVID-19 epidemic

 

Although there is no relationship between age and the probability of contracting the coronavirus (COVID-19), older adults are at much higher risk for developing serious complications from this contamination. The current analysis shows that mortality rates are about 15% in contaminated subjects over 80 years, whereas it is less than 0.5% in people < 50 years old.......
 

Læs hele udtalelsen her

 

13/03/2020

Speciale-specifikt kursus i Intern medicin/Geriatri: GERONTOLOGI

Kurset afholdes som internat-kursus den 23.-25. november 2020 på Hotel Svendborg, Svendborg. 

Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, og fremlæggelse i grupper. Aftenerne vil blive inddragede. Der vil desuden være en mindre hjemmeopgave om aldringsfysiologi. 

Tilmelding sker til sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Deadline for tilmelding er den 15. september 2020. Kort efter denne dato vil I modtage mere information om kurset og hjemmeopgaven. Vær opmærksom på at jeres respektive afdelinger, udover at dække transport, også skal betale for hotel inkl. morgenmad og 2 x aftensmad. Ved tilmelding skal I derfor oplyse os afdelingens EAN number, således at der sendes en elektronisk faktura direkte til afdelingen.

Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse

Afdelingens EAN nr.

Ved behov for yderligere oplysninger af praktisk karakter kontaktes sekretær Charlotte Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk). Øvrige henvendelser kan ske til delkursuslederne Ann-Kristine Weber Giger (ann-kristine.weber.giger@rsyd.dk) og Karen Andersen-Ranberg (karen.andersen-ranberg@rsyd.dk).

27/02/2020

Medicinsk uddannelseskonference 2020

Hvordan uddanner vi vores læger i fremtiden - sammen ?

Se program og indbydelse her

02/12/2020

Referat af bestyrelsesmøde 18. juni 2020 på medlemssiderne

Nyhedsbrev december 2019 på Medlemssiderne

Præsentationer fra efterårsmødet 2019.

Følg linket til medlemsiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her