DSG

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger:

Afholdes 3-4 juni 2019 på Hotel Radisson H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 20 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet.
Tilmelding på Ingeaaga@rm.dk
Frist for tilmelding er 15. april 2019. Besked om man er optaget gives pr. mail senest d. 22 april.
Sammen med tilmelding sendes en kort beskrivelse af forskertræningsprojektet.
Læs mere om kurset her 
 
Kurserne afholdes hvert år i maj-juni måned.
 
28. november 2018 Forskningsudvalget

28/11/2018

Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: Geriatri.
Geriatriske Sygdomme 1

Kurset afholdes i Aarhus på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard.

2 gange 2 dage. 18+19/3 2019 samt 27+28/5 2019.

Der vil være en mindre opgave imellem de 2 fremmøder.

Al tilmelding til sekretær Ingelise Aagaard på e-mail: ingeaaga@rm.dk.  Tilmelding er først modtaget og gældende, hvis den sendes til den pågældende e-mail, og man har fået et svar, der hedder modtaget.

Transport dækkes af Jeres afdeling. Morgenmad og frokost af Sundhedsstyrelsen.

Delkursusleder er Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) og Seham Shahla.

 

26/10/2018

Årsmøde 2019

Årsmøde 2019

sæt kryds i kalenderen 8.-9. marts 2019 hvor der afholdes årsmøde i DSG. 

Emnerne er "onko-geriatri" og "hvordan kan vi reducerer genindlæggelser af geriatrisk patienter?"

Stedet er igen i år Hotel Svendborg.

Endeligt program og tilmelding kommer snart

24/10/2018

Større synlighed af DSG i pressen!

Vi vil i bestyrelsen gerne synliggøre DSG mere, og har derfor udarbejdet nedenstående - læs og bliv inspireret.

Læs mere her

14/10/2018

Konference om frailty & sarcopeni

Spændende konference om frailty & sarcopeni 20-22 February 2019,

se link for yderligere information : http://www.frailty-sarcopenia.com

06/10/2018

Forskningskonference

Forskningskonference: Subjektive hukommelsesklager - en markør for demens?

Programmet for Nationalt Videnscenter for Demens’Forskningskonference er nu klar.

Mere info og tilmelding her: http://bit.ly/forskningskonf_2018 

12/06/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her