DSG

Efterårsmøde i DSG 2017

 

Efterårsmøde i DSG 2017
Emne: Anæmi
Tidspunkt: Fredag d.3.november 2017 kl.13.30-17.15.
Sted: Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret, Indgang 50.

Se programmet her

 

Formiddagsmøde for Yngre Geriatere
Emne: Demens
Tidspunkt: Fredag d.3.november 2017 kl.9.30-13.00.
Sted: Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret, Indgang 50

Se programmet her

23/09/2017

Kursus i paliation

Yderligere information her

23/09/2017

FallsFrailtyBoneHealth

FallsFrailtyBoneHealth spændende kongres i Dublin 9.-10. november. For alle med interesse inden for sarcopeni, fald og frakturer. 

Flere oplysninger her

01/09/2017

Hospital & Innovation i det nye sundhedsparadigme

Til venlig orientering afholder Institut for Fremtidsforskning og Healthcare Denmark i samarbejde med de fem regioner 10.-11. oktober 2017 en konference om hospitalernes nuværende og fremtidige rolle i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i tre centrale temaer, hvor lægevidenskaben spiller en væsentlig rolle.

 Se vedhæftede beskrivelse.

20/08/2017

WINN-kongres

WINN er en kongres, hvor man ser på teknologi i sundhedsvæsnet. Kongressen afholdes i Odense og den er gratis.
 
Yderligere oplysninger her
 

07/08/2017

Masterclass i Odense

FAM på Odense Universitetshospital afholder master class om patienter med non-specifikke klager i september. Der er fortsat ledige pladser.

Se flere oplysninger her

 

25/07/2017

Obligatorisk specialespecifikt kursus

Obligatorisk specialespecifikt kursus : Geriatrisk vurdering og rehabilitering

20.-21. november 2017

Nærmere info i vedhæftede.

 

21/07/2017

Annual meeting of the European Delirium Association, 2017.

 Welcome to the 12th annual meeting of the European Delirium Association,
November 16th - 17th, 2017,
Hotel Bristol, Oslo, Norway.

Early Bird Registration and Abstract Submission now open.

Visit our webpage www.eda2017.com for further information.

22/06/2017

Udpegning af repræsentant til en arbejdsgruppe i Styrelsen for Patientsikkerhed

DSG er blevet bedt om at udpege en repræsentant til at deltage i en arbejdsgruppe  i Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende målepunkter for det risikobaserede tilsyn. Det drejer sig om en arbejdsgruppe med titlen ”Genoptræning, herunder patientforløb mellem genoptræningscentre og sygehuse med fokus på både fysioterapi og ergoterapi”.

Kunne du have interesse i at deltage i dette arbejde kan du rette henvendelse til lotteblokmadsen@gmail.com

OBS frist 26.6.17

Se mere i de vedhæftede filer

Udpegning

Kommisorium

22/06/2017

Udpegning af repræsentanter

Udpegning af repræsentanter til referencegruppe vedrørende anbefalinger til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring

Kunne du have interesse i at deltage i dette spændende arbejde kan du rette henvendelse til lotte.sejr@kirring.com

OBS, frist d.2.6.

29/05/2017

Efterårsmøde 2017

Efterårsmøde i Dansk Selskab for Geriatri bliver i år fredag d. 3. november på Bispebjerg Hospital. Formiddagen er tiltænkt de yngre geriatere og emnet er DEMENS. Eftermiddagen er for alle geriatere og emnet er ANÆMI.

17/05/2017

Kandidater søges til Kirsten Avlund Prisen 2017.

Har du en god kollega, der for nylig har erhvervet ph.d.-graden indenfor gerontologi eller geriatri eller gør det snart, så nominer ham eller hende til Kirsten Avlund prisen 2017. Kandidater søges!

 

Til Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale Konference om Aldring & Samfund i Middelfart 9.-10. november 2017 uddeles Kirsten Avlund prisen for 4. gang.

Prisen blev stiftet og uddelt første gang i 2014, året efter Kirsten Avlunds alt for tidlige død, og er doneret af Ældre Sagen og Kirsten Avlunds familie. Kirsten var den første professor i Gerontologi (aldringsforskning) ved Københavns Universitet, og også den første ergoterapeut i Danmark, der er blevet tildelt de akademiske grader ph.d. og Dr. Med. Hun var i mange år ansat ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, først som videnskabelig assistent og ph.d.-studerende, senere som adjunkt og lektor, og endelig fra 2008 som professor. Hun var medlem af styregruppen for de to store danske aldringsforskningscentre; Center for Sund Aldring  og Danish Aging Research Centre. Fra 2007 var hun desuden leder af Copenhagen Aging and Midlife Biobank.

Kirsten var en yderst populær vejleder, både for bachelor- og kandidatstuderende samt for ph.d.-studerende, og har dermed præget og inspireret mange nye forskere indenfor gerontologien.

Kirsten Avlund prisen blev således stiftet for at ære hendes minde og for at forskerspirer indenfor gerontologien fortsat kan nyde inspiration og motivation fra Kirsten.

Prisen er på 10.000 dkr og gives som en opmuntring til fortsat gerontologisk forskning. Desuden deltager prisvinderen gratis i Dansk Gerontologisk Selskabs Nationale Konference om Aldring & Samfund, hvor prisen uddeles og prisvinderen afholder en prisforelæsning. Prisen tildeles af en jury sammensat af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Geriatri.

Prisen gives til en lovende og motiveret forsker med relation til Danmark, som har potentiale ift bl.a. publikationer, undervisning, formidling, forskningssamarbejde samt tværfaglighed, og som er i gang med sidste år af ph.d.-forløbet eller hvor ph.d.-graden er erhvervet inden for de seneste fem år, i et gerontologisk relevant og/eller aktuelt emne. Er ph.d.-graden erhvervet, er det yderligere et kriterie, at vedkommende fortsat arbejder inden for gerontologien i fx forsknings-, undervisnings- eller formidlingsøjemed.

Tidligere års vindere har været etnolog, ph.d. Aske Juul Lassen i 2014, sygeplejerske, ph.d. Asa Roin i 2015 og senest fysioterapeut, MHSc, ph.d. Mette Merete Pedersen i 2016.

Vi håber på mange nomineringer i år; der må være mange kandidater indenfor både gerontologi og geriatri derude i det danske land. Nomineringen til prisen er hurtigt skrevet: blot en kort begrundelse på ½-1 A4-side, suppleret med kandidatens cv og publikationsliste. Nomineringen sendes til jurymedlem Charlotte Juul Nilsson på cjni@sund.ku.dk senest 1.august. Spørgsmål vedr. prisen er også velkomne på denne adresse.

01/05/2017

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

Ny professor i geriatri

Overlæge Ph.d. Karen Andersen-Ranberg er pr. 1.marts 2017 ansat som Professor ved geriatrisk afdeling i Odense.

28/02/2017

Årets inspirator 2017

13th EUGMS 2017 Nice

Developing preventive actions in geriatrics

Date 20.-22. september 2017

In Nice, France

Abstracts by 15. April

For more information 

http://www.eugms.org/2017.html

31/01/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Ny præsentation fra Yngre Geriatere. Se her

Se de nyeste referat fra bestyrelsesmødet 13. juni  på medlemssiderne

Specialespecifikt Kursus.
Geriatriske Sygdomme 1

se mere under Uddannelse