DSG

Husk at sætte kryds i kalenderen.......

Kære Alle.

Husk at sætte kryds i kalenderen til DSG's årsmøde 10-11 marts 2017. 

Deadline for abstracts er 1/12-16.

På glædelig gensyn i Svendborg marts 2017.

Se programmet her.

14/11/2016

Efterårsmøde 2016

Tid: fredag d.4.november kl 13.30-17.45

Sted: Odense Universitetshospital

Temaet er "Akut geriatri"

Se vedhæftede program.

For de Yngre Geriatere er der undervisning i "Ortogeriatri" om formiddagen og socialt arrangement om aftenen. Der vil blive udsendt særskilt invitation og program til dette.

Tilmelding senest d.20.oktober til yngregeriatere@gmail.com

29/09/2016

Planlagt formandsskifte i bestyrelsen

Lotte Usinger er nu formand for DSG og afgående formand Kim Otto Jacobsen er næstformand.

23/09/2016

Uddannelsesmøde i DSG 26. oktober 

Der er uddannelsesmøde i DSG den 26. oktober fra 14-17, hvor alle er velkomne.

Emnet er kompetencevurdering. Mødet afholdes Marselisborg Centret, i konferencelokale A, bygning 8.

Se programmet her.

09/22/2016

Demensdiagnostik -  Masterclass basic

Kurset afholdes på Rigshospitalet Blegdamsvej d. 11. november 2016

Tilmelding: http://www.videnscenterfordemens.dk/kurser/2016/11/demensdiagnostik-masterclass-basic/

Se mere her

09/22/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Dansk Selskab for Geriatri årsmøde 2017 - sæt kryds i kalenderen

Dato: 10.-11. marts 2017

Sted: Hotel Svendborg

Forskningsmøde afholdes som vanligt under årsmødet.

Deadline for abstracts: 1. december 2016

Du kan allerede nu indsende dit abstract til Solvejg Henneberg Pedersen i forskningsudvalget. Mail: shp@dadlnet.dk

05/09/2016

Specialespecifikt kursus i Gerontologi

Kurset afholdes som internat på Hotel Svendborg, i Svendborg, fra tirsdag, den 8. november til torsdag den 10. november 2016.

Selve kurset samt frokost dækkes af Sundhedsstyrelsen. Overnatning samt aftensmad på Hotel Svendborg dækkes af jeres respektive afdelinger. Derfor skal I ved tilmeldingen meddele EAN nummer på den geriatriske afdeling, som skal dække udgifterne for såvel jeres transport som jeres ophold. Tilmelding til kurset er kun gyldig med EAN nummer og afdelingens navn.

Undervisningsmetoderne består af forelæsninger, gruppearbejde, samt en mindre hjemmeopgave, som I får tilsendt og som skal præsenteres på kurset. Yderligere kursusinformation udsendes omkring 20. september.

Tilmelding med navn, afdeling og EAN nummer senest 15. september til

Afd. sekretær Charlotte Bremer Schytte (charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk)

Vi glæder os til at se jer på kurset.

Erik Skjelbo og Karen Andersen-Ranberg

Delkursusledere

28/07/2016

Nye rapporter - Idékatalog og Ortegeriatrisk notat - se fanen Rapporter

EUGMS scolarship ansøgningsfrist 1. nov. 2016

Se mere her

Dokument på Forskningsfanen om Forskningstræning er opdateret - 27.09.2016

Specialespecifikt Kursus.
Geriatriske Sygdomme 1

se mere under Uddannelse