DSG

Specialespecifikt kursus i Intern Medicin: Geriatri.
Geriatriske Sygdomme 1

Kurset afholdes i Aarhus på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard.

2 gange 2 dage. 18+19/3 2019 samt 27+28/5 2019.

Der vil være en mindre opgave imellem de 2 fremmøder.

Al tilmelding til sekretær Ingelise Aagaard på e-mail: ingeaaga@rm.dk.  Tilmelding er først modtaget og gældende, hvis den sendes til den pågældende e-mail, og man har fået et svar, der hedder modtaget.

Transport dækkes af Jeres afdeling. Morgenmad og frokost af Sundhedsstyrelsen.

Delkursusleder er Catherine Hauerslev Foss (annefoss@rm.dk) og Seham Shahla.

 

26/10/2018

Årsmøde 2019

Årsmøde 2019

sæt kryds i kalenderen 8.-9. marts 2019 hvor der afholdes årsmøde i DSG. 

Emnerne er "onko-geriatri" og "hvordan kan vi reducerer genindlæggelser af geriatrisk patienter?"

Stedet er igen i år Hotel Svendborg.

Endeligt program og tilmelding kommer snart

24/10/2018

Større synlighed af DSG i pressen!

Vi vil i bestyrelsen gerne synliggøre DSG mere, og har derfor udarbejdet nedenstående - læs og bliv inspireret.

Læs mere her

14/10/2018

Konference om frailty & sarcopeni

Spændende konference om frailty & sarcopeni 20-22 February 2019,

se link for yderligere information : http://www.frailty-sarcopenia.com

06/10/2018

Den ældre hæmatologiske patient

Fælles temadag for yngre geriatere og yngre hæmatologer.

Fredag d.23.nov 2018 kl.9.30-15.30 på Nyborg Strand.
Obs begrænset antal pladser.


Se programmet her

22/06/2018

Forskningskonference

Forskningskonference: Subjektive hukommelsesklager - en markør for demens?

Programmet for Nationalt Videnscenter for Demens’Forskningskonference er nu klar.

Mere info og tilmelding her: http://bit.ly/forskningskonf_2018 

12/06/2018

Efetrårsmøde 2018

Efterårsmødet bliver i år d. 26. oktober i Aarhus -

sæt kryds i kalenderen !!

Program følger

31/05/2018

Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner

 DSG har været repræsenteret i udarbejdelsen af Kvalitetsstandarderne for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, som nu er blevet offentliggjort på sundhedsstyrelsens hjemmeside, og kan downloades via. nedenstående link her

14/04/2017

Nyt videnskabeligt selskab

LVS’ sekretariat har sammen med Lægeforeningens sekretariat været lidt involveret i  processen op til den stiftende generalforsamling, se nærmere information i vedhæftede:

Referat fra stiftende generalforsamling

Vedtægter

28/02/2017

Ny professor i geriatri

Overlæge Ph.d. Karen Andersen-Ranberg er pr. 1.marts 2017 ansat som Professor ved geriatrisk afdeling i Odense.

28/02/2017

NKR vedrørende delirium,

NKR vedrørende delirium er udkommet 15. dec.

NKR: Forebyggelse og behandling af organisk delirium

17/12/2016

NBV i geriatri status

Ved årets generalforsamling blev der besluttet at arbejde på NBV i geriatri.

Det har allerede båret frugt, konkret er der besluttet følgende:

NBV i fald er under opstart 

NBV i demens er under opstart

Suppleant i bestyrelsen Lotte Blok Madsen er kontaktperson for NBV overordnet og kan kontaktes hvis man er interesseret i at være med.

 

Se yderligere oplysninger her:

Baggrund

Årshjul

Skabelon

08/09/2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. september 2018 på  medlemsiderne

Se referatet af generalforsamlingen her

Referat af generalforsamling i YG. Se her