Ny side 3


Forside
Publikationer
Geriatribrochure
Rekruttering FADL
Uddanelsesbrochure
Geriatri
DGO
EUGMS
EAMA
Udenlandske selskaber
Geriatriske afdelinger
Landkort
Gerontologi
NGF
Udenlandske selskaber
  Ny side 1


Vigtig information om Protelos

5/6/2015 


Se yderligere information her


 
DSG spørgeskema

2015-02-27 


Se resultatet af spørgeskemaundersøglsen her


 
Generalforsamling 2015

2015-02-25 


Der indkaldes hermed til generalforsamling 2015 i Dansk Selskab For Geriatri.

Klik her for dagsorden og bilag, herunder regnskab og beretninger fra underudvalg


 
Rejselegat EUGMS 2015, Oslo

2015-02-23 


Norpharma a/s udbyder igen i år et rejselegat til en yngre læge, som er medlem af DSG. Legatet dækker deltagelse i Den Europæiske Geriatrikongres (EUGMS) den 16.-18. september 2015 i Oslo - incl udgifter til rejse, ophold og kongresgebyr.
Ansøgningsfrist 1/3 2015
Se mere her


 
Referat af bestyrelsesmøde

2015-01-20 


Se referatet af bestyrelsesmødet 9. januar 2015 på medlemsiderne>Referater>Bestyrelsesmøder


 
Generalforsamlingen

2015-01-14 


Ved Generalforsamlingen 13. marts 2015 skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri.

2 ordinære medlemmer fratræder. De 2 nuværende suppleanter stiller begge op til valg til disse poster. I fald de bliver valgt, mangler der i stedet 2 suppleanter, der lideledes skal vælges til generalforsamlingen.

Interesserede kan bekendtgøre deres kandidatur på generalforsamlingen, evt med fjernkandidatur hvis personlig fremmøde ikke er muligt. Der er fra bestyrelsens side ikke rettet personlige henvendelser til nogen med opfordringer til opstilling.


 
Forskningsmøde 2015

2015-01-11 


Dansk Selskab for Geriatris forskningsmøde er fra og med 2013 en integeret del af selskabets årsmøde.

Deadline for indsendelse af abstract er d. 9. januar 2015.

Abstracts indsendes til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Abstract skabelon findes på DSG ìs hjemmeside under fanebladet forskning.

Baggrund for forskningsmødet ses her 

OBS: deadline for abstracts er længet til 25/1 2014

Mvh
Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Geriatri-


 
Årsmøde 2015

2015-01-02 


Program for årsmødet 2015

Hotel Svendborg 13.-14. marts 2015

Se programmet her

For mere information og tilmelding, gå venligst ind på følgende link:

https://hotelsvendborg.nemtilmeld.dk/5/ 


 
Geriatriske sygdomme 1.

2014-12-15 


Geriatriske sygdomme 1.

Tid: 18+19/3 samt 18+19/5 2015.

Sted: Århus, Marselisborg Hospital

Tilmelding til delkursusleder Overlæge Catherine H Foss. annefoss@rm.dk


 
EAMA legat

2014-12-09 


EUGMS har opslået tre legater til at gennemføre EAMA uddannelsen i Schweiz.

Ansøgningsfrist 22/12 2014

Du kan læse nærmere her:

1) Oprindelig meddelelse
2) EAMA program 2015-16
3) Ansøgningsskema (Word)
4) CV skema
5) Udvælgelseskriterier


 
Start-Stopp version 2

2014-12-09 


Start/Stopp kriterierne for medicingennemgang er lige kommet i dansk oversættelse.

Både den danske version samt de engelske originalartikler kan findes under fanebladet viden, hvor kommentarer også findes.


 
Notifikationer ved væsentlige nyheder på www.danskselskabforgeriatri.dk

2014-12-02 


Det er nu muligt at tilmelde sig notifikation, når der er væsentlige nyheder på hjemmesiden.
Gå ind under "Medlemssider" Brug den lille formular i venstre side


 
Specialespecifikt forskertræningskursus

2014-12-02 


Det specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri afholdes næste gang

Tirsdag d. 26 og onsdag d. 27 maj 2015, på Hotel Radisson, H.C. Andersen i Odense.

Tilmelding sker senest 10 april 2015 til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Senest d. 10. april 2015 indsendes ligeledes abstract til samme email adresse. Abstract skal som minimum indeholde arbejdstitel og gerne et par stikord til den planlagte metode (f.eks. litteraturstudie, instruks eller lign.). Der kan læses mere om kurset under fanebladet forskning.


 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling

2014-11-19 


Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling på medlemssiderne


 
Ny rapport fra Nephrologisk Selskab

2014-10-29 


Dansk Nephrologisk selskab er snart klar med en ny rapport:
"Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri"

Rapporten vil blive endelig skrevet efter et høringsmøde 30. oktober kl 15-18. Sted: Hannover Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2100 København. Fra 12-15 er der oplæg om koagulopati og nyreinsufficiens

Alle interesserede kan deltage

Program: http://www.nephrology.dk/Videnskabeligt%20møde%2030.10.14.pdf
Rapporten: http://www.nephrology.dk/Publikationer/Kronisk%20nyresygdom%202014%20vers%2010,%20UDKAST.pdf


 
Geriatrisk survey 2013

2014-10-09 


I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri organisation (UEMS- GS) en elektronisk spørgeskema undersøgelse for at afdække
1) behov for antal hoveduddannelsesforløb i de forskellige uddannelsesregioner
2) den aktuelle fordeling af geriatere både mellem og indenfor de 3 uddannelsesregioner
3) fordeling af uddannelsesstillinger (Hoveduddannelse) mellem og indenfor de 3 uddannelsesregioner.

Se her for at resultaterne


 
Nye målbeskrivelser

2014-10-06 


Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"


 
Nyt fra EUGMS

2014-07-07 


Læs bl.a. om 2 nye EUGMS blogs og et spørgeskema angående dialyse
og palliation

Se mere her


 
Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

2013-12-18 


Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her


 
Århundredets børn af Marianne Schroll

2013-12-10 


Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Bogen kan hentes og læses gratis på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside