Ny side 3


Forside
Publikationer
Geriatribrochure
Rekruttering FADL
Uddanelsesbrochure
Geriatri
DGO
EUGMS
EAMA
Udenlandske selskaber
Geriatriske afdelinger
Landkort
Gerontologi
NGF
Udenlandske selskaber
  Ny side 1


Referat af bestyrelsesmøde

20-01-2015 


Se referatet af bestyrelsesmødet 9. januar 2015 på medlemsiderne>Referater>Bestyrelsesmøder


 
Generalforsamlingen

14-01-2015 


Ved Generalforsamlingen 13. marts 2015 skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri.

2 ordinære medlemmer fratræder. De 2 nuværende suppleanter stiller begge op til valg til disse poster. I fald de bliver valgt, mangler der i stedet 2 suppleanter, der lideledes skal vælges til generalforsamlingen.

Interesserede kan bekendtgøre deres kandidatur på generalforsamlingen, evt med fjernkandidatur hvis personlig fremmøde ikke er muligt. Der er fra bestyrelsens side ikke rettet personlige henvendelser til nogen med opfordringer til opstilling.


 
Forskningsmøde 2015

11-01-2015 


Dansk Selskab for Geriatris forskningsmøde er fra og med 2013 en integeret del af selskabets årsmøde.

Deadline for indsendelse af abstract er d. 9. januar 2015.

Abstracts indsendes til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Abstract skabelon findes på DSG ìs hjemmeside under fanebladet forskning.

Baggrund for forskningsmødet ses her 

OBS: deadline for abstracts er længet til 25/1 2014

Mvh
Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Geriatri-


 
Rejselegat EUGMS 2015, Oslo

11-01-2015 


Norpharma a/s udbyder igen i år et rejselegat til en yngre læge, som er medlem af DSG. Legatet dækker deltagelse i Den Europæiske Geriatrikongres (EUGMS) den 16.-18. september 2015 i Oslo - incl udgifter til rejse, ophold og kongresgebyr.
Ansøgningsfrist 1/3 2015
Se mere her


 
Årsmøde 2015

02-01-2015 


Program for årsmødet 2015

Hotel Svendborg 13.-14. marts 2015

Se programmet her

For mere information og tilmelding, gå venligst ind på følgende link:

https://hotelsvendborg.nemtilmeld.dk/5/ 


 
Geriatriske sygdomme 1.

15-12-2014 


Geriatriske sygdomme 1.

Tid: 18+19/3 samt 18+19/5 2015.

Sted: Århus, Marselisborg Hospital

Tilmelding til delkursusleder Overlæge Catherine H Foss. annefoss@rm.dk


 
EAMA legat

09-12-2014 


EUGMS har opslået tre legater til at gennemføre EAMA uddannelsen i Schweiz.

Ansøgningsfrist 22/12 2014

Du kan læse nærmere her:

1) Oprindelig meddelelse
2) EAMA program 2015-16
3) Ansøgningsskema (Word)
4) CV skema
5) Udvælgelseskriterier


 
Start-Stopp version 2

09-12-2014 


Start/Stopp kriterierne for medicingennemgang er lige kommet i dansk oversættelse.

Både den danske version samt de engelske originalartikler kan findes under fanebladet viden, hvor kommentarer også findes.


 
Årsmøde i Dansk Laryngologisk Selskab

03-12-2014 


Dansk Laryngologisk Selskab afholder d. 30. januar 2015 årsmøde, hvor emnet er dysphagi.

Se program og tilmelding


 
Notifikationer ved væsentlige nyheder på www.danskselskabforgeriatri.dk

02-12-2014 


Det er nu muligt at tilmelde sig notifikation, når der er væsentlige nyheder på hjemmesiden.
Gå ind under "Medlemssider" Brug den lille formular i venstre side


 
Specialespecifikt forskertræningskursus

02-12-2014 


Det specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri afholdes næste gang

Tirsdag d. 26 og onsdag d. 27 maj 2015, på Hotel Radisson, H.C. Andersen i Odense.

Tilmelding sker senest 10 april 2015 til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Senest d. 10. april 2015 indsendes ligeledes abstract til samme email adresse. Abstract skal som minimum indeholde arbejdstitel og gerne et par stikord til den planlagte metode (f.eks. litteraturstudie, instruks eller lign.). Der kan læses mere om kurset under fanebladet forskning.


 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling

19-11-2014 


Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling på medlemssiderne


 
Nyt referat

17-11-2014 


Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november på medlemsiderne


 
Specialespecifikt kursus i Gerontologi

10-11-2014 


Der afholdes specialespecifikt kursus i Gerontologi den 11.-13. november 2014.06.30 Kurset foregår som internat og afholdes på Hotel Svendborg, i Svendborg, Fyn.
Dato: 11.-13. november 2014 (3 hele dage).
Sted: Hotel Svendborg, Svendborg, Fyn. Overnatning, samt 2 x aftensmad – betales af arbejdsgiver: Husk at sikre dig at det er i orden. Du skal ved tilmeldingen angive den betalende afdelings EAN nummer.
Kursusforplejning og kursuslokale – betales af SST: 3 kursusdage med frokost, + formiddags- og eftermiddagskaffe.

Tilmelding til charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk . Husk at oplyse EAN nummer ved tilmeldingen, foruden navn på kliniske afdeling.


 
Årsmøde

10-11-2014 


Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 13. til lørdag den 14. marts 2015, hvor årsmødet i DSG afholdes i Svendborg. Mere information følger snarest.


 
Ny rapport fra Nephrologisk Selskab

29-10-2014 


Dansk Nephrologisk selskab er snart klar med en ny rapport:
"Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri"

Rapporten vil blive endelig skrevet efter et høringsmøde 30. oktober kl 15-18. Sted: Hannover Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2100 København. Fra 12-15 er der oplæg om koagulopati og nyreinsufficiens

Alle interesserede kan deltage

Program: http://www.nephrology.dk/Videnskabeligt%20møde%2030.10.14.pdf
Rapporten: http://www.nephrology.dk/Publikationer/Kronisk%20nyresygdom%202014%20vers%2010,%20UDKAST.pdf


 
Geriatrisk survey 2013

09-10-2014 


I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri organisation (UEMS- GS) en elektronisk spørgeskema undersøgelse for at afdække
1) behov for antal hoveduddannelsesforløb i de forskellige uddannelsesregioner
2) den aktuelle fordeling af geriatere både mellem og indenfor de 3 uddannelsesregioner
3) fordeling af uddannelsesstillinger (Hoveduddannelse) mellem og indenfor de 3 uddannelsesregioner.

Se her for at resultaterne


 
Nye målbeskrivelser

06-10-2014 


Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"


 
Referat af bestyrelsesmøde

06-10-2014 


Referat fra seneste bestyrelsesmøde på medlemssiderne


 
Nyt fra EUGMS

07-07-2014 


Læs bl.a. om 2 nye EUGMS blogs og et spørgeskema angående dialyse
og palliation

Se mere her


 
Nyhedsbrev fra Dansk Psykiatrisk Selskab

09-06-2014 


Nyhedsbrev fra Dansk Psykiatrisk Selskab maj 2014

Klik her….


 
Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

18-12-2013 


Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her


 
Århundredets børn af Marianne Schroll

10-12-2013 


Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Bogen kan hentes og læses gratis på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside


 
Vigtig information om Protelos

09-12-2013 


Se yderligere information her