Ny side 3


Forside
Publikationer
Geriatribrochure
Rekruttering FADL
Uddanelsesbrochure
Geriatri
DGO
EUGMS
EAMA
Udenlandske selskaber
Geriatriske afdelinger
Landkort
Gerontologi
NGF
Udenlandske selskaber
  Ny side 1


 Kirsten Avlund Gerontologi Pris 2015

18-05-2015 Dansk Gerontologisk Selskab har i anledning af professor i gerontologi, dr.med., ph.d., ergoterapeut
Kirsten Avlunds død indstiftet en pris i hendes minde. Prisen er på 10.000 kr.
Indstillinger fremsendes inden 1. august 2015.

 http://gerodan.dk/nb/forside/kirsten-avlund-gerontologi-pris-2014/


 

Revideret specialevejledning for Intern medicin:geriatri 
 

06-05-2015 


Revideret specialevejledning for Intern medicin:geriatri er udkommet 17. april 2015
 

Se mere her


 

Generalforsamling

20-04-2015 


Referat fra Generalforsamlingen i DSG 2015 er nu at finde under medlemssiderne.


 

Inspirationspris

20-04-2015 


Ifm. årsmødet 2015 har Yngre Geriatere for første gang uddelt den nyindstiftede ”inspirationspris”
som gik til Overlæge Tina Lindenskov Carlsen, Slagelse Sygehus.


 

Norpharmas rejselegat 2015

20-04-2015 


Norpharmas rejselegat på 15.000kr er ifm Årsmødet uddelt til Hoveduddannelseslæge Annette Højmann, Geriatrisk Afd. Køge Sygehus.


 

NKR

20-04-2015 


Sundhedsstyrelsen har udmeldt at arbejde med NKR om ’Delir’ og om ’Træning og ernæringsrehabilitering af geriatriske patienter’. Arbejdet paM8;begyndes i løbet af 2015. DSG regner med at blive inviteret med i arbejdet.


 

PhD-kursus

09-04-2015 


Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder PhD-kursus med titlen:
Alzheimer´s disease and other neurodegenerative dementias

Kurset er fra d. 24.-27- august 2015
Tilmeldingsfrist 1. juni 2015

Link til kursustilmelding og detaljer om kurset findes her:
https://phdcourses.ku.dk/DetailKursus.aspx?id=98361


 

Efterårsmøde i DSG

09-04-2015 


"Sæt kryds i kalenderen!


Efterårsmøde i DSG afholdes fredag den 6. november 2015 i Slagelse kl. 13.30 - 17.30 og omhandler ernæring hos ældre.
Forud for DSG's efterårsmøde holder YG efterårsmøde omhandlende rytmeforstyrrelser"


 

Bestyrelsesmøde

09-04-2015 


Se referatet af bestyrelsesmøderne d. 12. og 14. marts 2015 på medlemssiderne


 

POST-DOC

16-03-2015 


VELUX FONDEN har netop offentliggjort et postdoc-opslag inden for det geriatriske forskningsområde i relation til rehabilitering.

Se opslaget her . Deadline for ansøgning er den 15. maj 2015.

Se VELUX FONDENs hjemmeside


 

DSG spørgeskema

27-02-2015 


Se resultatet af spørgeskemaundersøglsen her


 

Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

10-02-2015 


Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her


 
Geriatriske sygdomme 1.

15-12-2014 


Geriatriske sygdomme 1.

Tid: 18+19/3 samt 18+19/5 2015.

Sted: Århus, Marselisborg Hospital

Tilmelding til delkursusleder Overlæge Catherine H Foss. annefoss@rm.dk


 
Start-Stopp version 2

09-12-2014 


Start/Stopp kriterierne for medicingennemgang er lige kommet i dansk oversættelse.

Både den danske version samt de engelske originalartikler kan findes under fanebladet viden, hvor kommentarer også findes.


 

Notifikationer ved væsentlige nyheder på www.danskselskabforgeriatri.dk

02-12-2014 


Det er nu muligt at tilmelde sig notifikation, når der er væsentlige nyheder på hjemmesiden.
Gå ind under "Medlemssider" Brug den lille formular i venstre side


 

Specialespecifikt forskertræningskursus

02-12-2014 


Det specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri afholdes næste gang

Tirsdag d. 26 og onsdag d. 27 maj 2015, på Hotel Radisson, H.C. Andersen i Odense.

Tilmelding sker senest 10 april 2015 til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Senest d. 10. april 2015 indsendes ligeledes abstract til samme email adresse. Abstract skal som minimum indeholde arbejdstitel og gerne et par stikord til den planlagte metode (f.eks. litteraturstudie, instruks eller lign.). Der kan læses mere om kurset under fanebladet forskning.


 

Geriatrisk survey 2013

09-10-2014 


I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri organisation (UEMS- GS) en elektronisk spørgeskema undersøgelse for at afdække
1) behov for antal hoveduddannelsesforløb i de forskellige uddannelsesregioner
2) den aktuelle fordeling af geriatere både mellem og indenfor de 3 uddannelsesregioner
3) fordeling af uddannelsesstillinger (Hoveduddannelse) mellem og indenfor de 3 uddannelsesregioner.

Se her for at resultaterne


 

Nye målbeskrivelser

06-10-2014 


Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"


 
Nyt fra EUGMS

07-07-2014 


Læs bl.a. om 2 nye EUGMS blogs og et spørgeskema angående dialyse
og palliation

Se mere her


 

Århundredets børn af Marianne Schroll

10-12-2013 


Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Bogen kan hentes og læses gratis på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside