Ny side 3


Forside
Publikationer
Geriatribrochure
Rekruttering FADL
Uddanelsesbrochure
Geriatri
DGO
EUGMS
EAMA
Udenlandske selskaber
Geriatriske afdelinger
Landkort
Gerontologi
NGF
Udenlandske selskaber
  Ny side 1


Specialespecifit forskertræningskursus

22-11-2014 


Det specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri afholdes næste gang

Tirsdag d. 26 og onsdag d. 27 maj 2015, på Hotel Radisson, H.C. Andersen i Odense.

Tilmelding sker senest 10 april 2015 til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Senest d. 10. april 2015 indsendes ligeledes abstract til samme email adresse. Abstract skal som minimum indeholde arbejdstitel og gerne et par stikord til den planlagte metode (f.eks. litteraturstudie, instruks eller lign.). Der kan læses mere om kurset under fanebladet forskning.


 
Nyt referat

18-11-2014 


Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november på medlemsiderne


 
Notifikationer ved væsentlige nyheder på www.danskselskabforgeriatri.dk

04-11-2014 


Det er nu muligt at tilmelde sig notifikation, når der er væsentlige nyheder på hjemmesiden.
Gå ind under "Medlemssider" Brug den lille formular i venstre side


 
Start-Stopp version 2

04-11-2014 


Start/Stopp kriterierne for medicingennemgang er lige kommet i dansk oversættelse.

Både den danske version samt de engelske originalartikler kan findes under fanebladet viden.


 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling

03-11-2014 


Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling på medlemssiderne


 
Forskningsmøde 2015

03-11-2014 


Dansk Selskab for Geriatris forskningsmøde er fra og med 2013 en integeret del af selskabets årsmøde.

Deadline for indsendelse af abstract er d. 9. januar 2015.

Abstracts indsendes til DSGforskningsudvalg@gmail.com

Abstract skabelon findes på DSG ìs hjemmeside under fanebladet forskning.

Baggrund for forskningsmødet ses her 

Tilbagemelding om antagelse af abstract til foredrag eller posterrunde sker senest 9 februar 2015.

Mvh
Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Geriatri-


 
Ny rapport fra Nephrologisk Selskab

12-10-2014 


Dansk Nephrologisk selskab er snart klar med en ny rapport:
"Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri"

Rapporten vil blive endelig skrevet efter et høringsmøde 30. oktober kl 15-18. Sted: Hannover Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2100 København. Fra 12-15 er der oplæg om koagulopati og nyreinsufficiens

Alle interesserede kan deltage

Program: http://www.nephrology.dk/Videnskabeligt%20møde%2030.10.14.pdf
Rapporten: http://www.nephrology.dk/Publikationer/Kronisk%20nyresygdom%202014%20vers%2010,%20UDKAST.pdf


 
Geriatriske sygdomme

03-10-2014 


 Datoerne for geriatriske sygdomme I ligger nu fast
18. og 19. marts + 18. og 19. maj
Sted: Århus
Yderligere detaljer inkl. mulighed for tilmelding kommer i december.
 


 
Specialespecifikt kursus i Gerontologi

16-07-2014 


Der afholdes specialespecifikt kursus i Gerontologi den 11.-13. november 2014.06.30 Kurset foregår som internat og afholdes på Hotel Svendborg, i Svendborg, Fyn.
Dato: 11.-13. november 2014 (3 hele dage).
Sted: Hotel Svendborg, Svendborg, Fyn. Overnatning, samt 2 x aftensmad – betales af arbejdsgiver: Husk at sikre dig at det er i orden. Du skal ved tilmeldingen angive den betalende afdelings EAN nummer.
Kursusforplejning og kursuslokale – betales af SST: 3 kursusdage med frokost, + formiddags- og eftermiddagskaffe.

Tilmelding til charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk . Husk at oplyse EAN nummer ved tilmeldingen, foruden navn på kliniske afdeling.
 
Referat af bestyrelsesmøde

23-06-2014 


Referat fra seneste bestyrelsesmøde på medlemssiderne


 
Nyhedsbrev fra Dansk Psykiatrisk Selskab

27-05-2014 


Nyhedsbrev fra Dansk Psykiatrisk Selskab maj 2014

Klik her…. Se her for at resultaterne
 
Århundredets børn af Marianne Schroll

04-04-2014 


Sundhed og aldring i det 20. århundrede belyst gennem Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og samtaler med tretten 95-årige fra 1914-kohorten.

Bogen kan hentes og læses gratis på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside
 
Nye referater

20-03-2014 


Referaterne fra de seneste to bestyrelsesmøder i marts 2014 er klar

Læs referaterne på medlemssiderne


 
Nyt fra EUGMS

06-11-2013 


Læs bl.a. om 2 nye EUGMS blogs og et spørgeskema angående dialyse
og palliation

Se mere her


 
Nye målbeskrivelser

28-08-2013 


Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"


 
Ny rapport fra SST om de 7 lægeroller

27-05-2013 


Sundhedsstyrelsen har netop justeret beskrivelsen af de syv lægeroller, som anvendes i speciallægeuddannelsen, så de passer til lægers fremtidige arbejde. Justeringerne er sket på baggrund af erfaringer, der viste, at flere af rollerne blev tolket forskelligt, og at de ikke blev oplevet som lige relevante inden for alle de lægelige specialer.
For den fulde rapport klik her


 
Vigtig information om Protelos

15-05-2013 


Se yderligere information her